اسرائیل گنبد آهنین را به دریا برد

اسرائیل گنبد آهنین را به دریا برد

به گزارش جهان به نقل از العالم، ارتش اسرائیل روز 18 مه اعلام کرده بود که سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین را برای به کارگیری در دریا با هدف حفاظت از سکوهای میادین گازی آب های سرزمینی فلسطین اشغالی توسعه داده و به روز رسانی کرده است.

” آریئل شیر ” رئیس بخش توسعه سیستم های جنگی نیروی دریائی ارتش اسرائیل امروز(شنبه) اعلام کرد: یکی از کشتی های نیروی دریائی اسرائیل که مجهز به ورژن توسعه یافته سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین است،  دوهفته پیش چند موشک بالستیک کوتاه بُرد را با موفقیت شلیک کرد.

رژیم صهیونیستی پیش از این از سامانه گنبد آهنین فقط در خشکی استفاده کرده بود.

تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: کشتی مجهز به سامانه گنبد آهنین با موشک های ساعر 5 توانست 3 موشک گراد را از فاصله 30 کیلومتری از ساحل رهگیری کند و هدف بگیرد.

گروه های مقاومت فلسطین نوامبر 2012 ناکارآئی سامانه گنبد آهنین را با موشک باران شهرک های صهیونیست نشین و مواضع ارتش رژیم صهیونیستی نشان دادند.

گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی  فلسطین (حماس) در همان زمان اعلام کرد که بیش از هزار بار مواضع مهم ارتش رژیم صهیونیستی را موشک باران کرد و بیش از 5 میلیون نفر از شهرک نشینان صهیونیست در تیررس موشک هایش قرار دارند.

مقاومت فلسطین همچنین با موشک فجر – 5 تل آویو را نیز هدف قرار داد.

اسرائیل گنبد آهنین را به دریا برد

به گزارش جهان به نقل از العالم، ارتش اسرائیل روز 18 مه اعلام کرده بود که سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین را برای به کارگیری در دریا با هدف حفاظت از سکوهای میادین گازی آب های سرزمینی فلسطین اشغالی توسعه داده و به روز رسانی کرده است.

” آریئل شیر ” رئیس بخش توسعه سیستم های جنگی نیروی دریائی ارتش اسرائیل امروز(شنبه) اعلام کرد: یکی از کشتی های نیروی دریائی اسرائیل که مجهز به ورژن توسعه یافته سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین است،  دوهفته پیش چند موشک بالستیک کوتاه بُرد را با موفقیت شلیک کرد.

رژیم صهیونیستی پیش از این از سامانه گنبد آهنین فقط در خشکی استفاده کرده بود.

تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: کشتی مجهز به سامانه گنبد آهنین با موشک های ساعر 5 توانست 3 موشک گراد را از فاصله 30 کیلومتری از ساحل رهگیری کند و هدف بگیرد.

گروه های مقاومت فلسطین نوامبر 2012 ناکارآئی سامانه گنبد آهنین را با موشک باران شهرک های صهیونیست نشین و مواضع ارتش رژیم صهیونیستی نشان دادند.

گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی  فلسطین (حماس) در همان زمان اعلام کرد که بیش از هزار بار مواضع مهم ارتش رژیم صهیونیستی را موشک باران کرد و بیش از 5 میلیون نفر از شهرک نشینان صهیونیست در تیررس موشک هایش قرار دارند.

مقاومت فلسطین همچنین با موشک فجر – 5 تل آویو را نیز هدف قرار داد.

اسرائیل گنبد آهنین را به دریا برد

آهنگ جدید