مردی در خیابان میرداماد تهران، خود را از پل عابر حلق آویز کرد +تصویر

مردی در خیابان میرداماد تهران، خود را از پل عابر حلق آویز کرد +تصویر

به گزارش ایرنا، متوفی حدود ۵۰ ساله بود که در مقابل چشم رهگذران تهرانی خود را حلق آویز کرد .
با تماس های مردمی یک دستگاه آمبولانس برای نجات و امداد رسانی وارد عمل شد اما امدادگران با پیکر بی جان فرد مذکور رو به رو و جسد را به بیمارستان منتقل کردند.
به گفته شاهدان فرد مورد نظر با دست های بسته خود را حلق آویز کرده بود.
مردی در خیابان میرداماد تهران، خود را از پل عابر حلق آویز کرد (+عکس)

مردی در خیابان میرداماد تهران، خود را از پل عابر حلق آویز کرد +تصویر

به گزارش ایرنا، متوفی حدود ۵۰ ساله بود که در مقابل چشم رهگذران تهرانی خود را حلق آویز کرد .
با تماس های مردمی یک دستگاه آمبولانس برای نجات و امداد رسانی وارد عمل شد اما امدادگران با پیکر بی جان فرد مذکور رو به رو و جسد را به بیمارستان منتقل کردند.
به گفته شاهدان فرد مورد نظر با دست های بسته خود را حلق آویز کرده بود.
(image)