اطلاعيه دفتر آيت‌الله مكارم‌ درباره یک شبکه

اطلاعيه دفتر آيت‌الله مكارم‌ درباره یک شبکه

به گزارش جهان به نقل از ایسنا در اطلاعیه دفتر این مرجع تقلید آمده است:
 
« بسم الله الرحمن الرحيم
 
همان‌گونه كه قبلا به اطلاع عموم رسانده شده شبكه جهانى ولايت چندين سال است كه تأسيس شده و برنامه‌هاى اسلامى و مذهبى اهل‌بيت(علیهم السلام) توأم با احترام به مقدسات همه مذاهب اسلامى در سراسر جهان پخش مى‌كند و بحمدالله بسيار مؤثر و موفق بوده است.
 
برنامه‌هاى شبانه‌روزى آن به وسيله جمعى از دانشمندان و فضلاى حوزه علميه در قم و مشهد تهيه مى‌شود و پخش آن از خارج صورت مى‌گيرد.
 
اخيرآ براى تداوم آن، مؤسسه‌اى به نام مؤسسه ولايت تشكيل و اساسنامه آن از طرق قانونى به ثبت رسيد.
 
متأسفانه شياطينى كه كارشان دروغ‌پردازى براى تشويش اذهان عمومى است، گفتند: شبكه جهانى ولايت اجازه تأسيس شبكه تلويزيونى در ايران گرفته كه برخلاف قانون است، در حالى كه اين سخن كاملا عارى از حقيقت است.
 
خداوند همه را از شر اشرار حفظ كند.»

اطلاعيه دفتر آيت‌الله مكارم‌ درباره یک شبکه

به گزارش جهان به نقل از ایسنا در اطلاعیه دفتر این مرجع تقلید آمده است:
 
« بسم الله الرحمن الرحيم
 
همان‌گونه كه قبلا به اطلاع عموم رسانده شده شبكه جهانى ولايت چندين سال است كه تأسيس شده و برنامه‌هاى اسلامى و مذهبى اهل‌بيت(علیهم السلام) توأم با احترام به مقدسات همه مذاهب اسلامى در سراسر جهان پخش مى‌كند و بحمدالله بسيار مؤثر و موفق بوده است.
 
برنامه‌هاى شبانه‌روزى آن به وسيله جمعى از دانشمندان و فضلاى حوزه علميه در قم و مشهد تهيه مى‌شود و پخش آن از خارج صورت مى‌گيرد.
 
اخيرآ براى تداوم آن، مؤسسه‌اى به نام مؤسسه ولايت تشكيل و اساسنامه آن از طرق قانونى به ثبت رسيد.
 
متأسفانه شياطينى كه كارشان دروغ‌پردازى براى تشويش اذهان عمومى است، گفتند: شبكه جهانى ولايت اجازه تأسيس شبكه تلويزيونى در ايران گرفته كه برخلاف قانون است، در حالى كه اين سخن كاملا عارى از حقيقت است.
 
خداوند همه را از شر اشرار حفظ كند.»

اطلاعيه دفتر آيت‌الله مكارم‌ درباره یک شبکه

car