ساماندهی آژانس‌های پایتخت

ساماندهی آژانس‌های پایتخت

به گزارش جهان به نقل از فارس، در جلسه امروز شورای شهر بررسی لایحه نحوه ساماندهی و مدییت موسسات اتومبیل کرایه شرکت‌های مسافربری درون‌شهری  توسط کمیسیون حمل و نقل و عمران برای بررسی به شورای شهر آورده شد.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: جلسات زیادی برای ساماندهی موسسات اتومبیل کرایه برگزار کرده و بند بند این پیشنهاد بررسی شده است.

وی ادامه داد: با این حال پیشنهاد می‌شود جزییات این طرح در کمیسیون‌های مختلف شورا بررسی شود تا مابقی کمیسیون‌ها نیز نظرات خود را ارائه کنند.

در ادامه جلسه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: موضوع ساماندهی آژانس‌های پایتخت دارای مسائل حقوقی است و باید کمیسیون حقوقی شورا نیز در این خصوص نظر دهند.

وی یادآور شد: صنف موسسات کرایه مایل است که زیر نظر شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد و حتی در دولت قبلی نیز اقداماتی صورت گرفت اما نهایتا آژانس زیر نظر اتحادیه مربوطه باقی ماندند .

چمران در ادامه گفت: اگر قرار باشد آژانس‌ها زیر نظر صنف مربوطه خود فعالیت نکنند، باید با وزارت بازرگانی هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

به گزارش فارس،  لایحه نحوه ساماندهی و مدیریت موسسات اتومبیل کرایه (آژانس‌ها) و شرکت‌های مسافربری درون شهری به مدت دو هفته به کمیسیون‌های مختلف شورای شهر ارجاع داده شد تا بررسی‌های نهایی صورت گیرد.

ساماندهی آژانس‌های پایتخت

به گزارش جهان به نقل از فارس، در جلسه امروز شورای شهر بررسی لایحه نحوه ساماندهی و مدییت موسسات اتومبیل کرایه شرکت‌های مسافربری درون‌شهری  توسط کمیسیون حمل و نقل و عمران برای بررسی به شورای شهر آورده شد.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: جلسات زیادی برای ساماندهی موسسات اتومبیل کرایه برگزار کرده و بند بند این پیشنهاد بررسی شده است.

وی ادامه داد: با این حال پیشنهاد می‌شود جزییات این طرح در کمیسیون‌های مختلف شورا بررسی شود تا مابقی کمیسیون‌ها نیز نظرات خود را ارائه کنند.

در ادامه جلسه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: موضوع ساماندهی آژانس‌های پایتخت دارای مسائل حقوقی است و باید کمیسیون حقوقی شورا نیز در این خصوص نظر دهند.

وی یادآور شد: صنف موسسات کرایه مایل است که زیر نظر شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد و حتی در دولت قبلی نیز اقداماتی صورت گرفت اما نهایتا آژانس زیر نظر اتحادیه مربوطه باقی ماندند .

چمران در ادامه گفت: اگر قرار باشد آژانس‌ها زیر نظر صنف مربوطه خود فعالیت نکنند، باید با وزارت بازرگانی هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

به گزارش فارس،  لایحه نحوه ساماندهی و مدیریت موسسات اتومبیل کرایه (آژانس‌ها) و شرکت‌های مسافربری درون شهری به مدت دو هفته به کمیسیون‌های مختلف شورای شهر ارجاع داده شد تا بررسی‌های نهایی صورت گیرد.

ساماندهی آژانس‌های پایتخت

لایسنس نود 32 ورژن 6

دانلود سریال و آهنگ