آیانظرسنجی‌امشب برنامه90سفارش‌دولت‌است؟

آیانظرسنجی‌امشب برنامه90سفارش‌دولت‌است؟

به گزارش جهان، برخی معتقدند نظرسنجی امشب برنامه 90 درباره بهترین مربی خارجی فوتبال ایران پس از انقلاب، هر نتیجه ای داشته باشد؛ مرد محبوب پرتغالی تیم ملی را نشانه رفته است!

اگر وعده هفته قبل مجری برنامه 90 محقق شود، امشب از بین کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ یکی به انتخاب مخاطبان این برنامه به عنوان بهترین سرمربی خارجی فوتبال ایران انتخاب می شود.

عادل فردوسی پور بارها نشان داده است از کی روش حمایت می کند و حتی برخی مخالفان سرمربی پرتغالی تیم ملی با اقتباس از نام کی روش به فردوسی پور لقب “کی روشی پور” داده اند اما او در اوج محبوبیت برانکو ایوانکوویچ قصد دارد نظرسنجی ای را برگزار کند که نتیجه اش هر چه باشد، به سود کی روش نخواهد بود.

وقتی سال 93 بعد از باخت تیم ملی مقابل عراق، کی روش به استودیوی برنامه 90 رفت فکر نمی کرد که بتواند با رای 88 درصدی مردم صندلی اش را در تیم ملی حفظ کند اما آن رای محبوبیت سرمربی تیم ملی را ثابت کرد، آن هم درست در روزهایی که وزارت ورزش و در راس آن محمود گودرزی در محافل رسمی و غیررسمی به کی روش می تاخت. یک روز با کنایه به مرد پرتغالی لقب “لمپن” می داد و روز دیگر او را “کارگر” ورزش ایران می نامید. با این حال کی روش به واسطه محبوبیت کم نظیرش در بین مردم، جایش را در تیم ملی محکم تر کرد.

با وجود این شرایط، نتایج نسبتا خوب برانکو با پرسپولیس و به ویژه پیروزی این تیم در داربی برابر رقیب سنتی اش، زمزمه هایی را ایجاد کرده است؛ زمزمه هایی که نشان از برخی تحرکات دارد برای حضور برانکو به جای کی روش در تیم ملی.

در این وضعیت و در شرایطی که پرسپولیس در کوران رقابت قهرمانی است وطبیعتا پشت سرش هواداران متعصب و پرشور این تیم را دارد و از آن طرف مدتها از آخرین بازی تیم ملی با کی روش می گذرد، برنامه 90 تصمیم گرفته محبوبیت و میزان موفقیت کی روش و برانکو را بسنجد و طبیعی است که اگر کی روش نتواند برخلاف نظرسنجی قبلی رای کامل و قاطع هواداران فوتبال را به خودش جذب کند. با این حال حتی اگر کی روش پیروز این دوئل هم شود، با توجه به نزدیکی احتمالی آرا، او رقیبی تازه در فوتبال ایران پیدا می کند و این دقیقا سناریویی است که می تواند مطلوب وزارت ورزشی باشد که ابایی در سرشاخ شدن با کی روش علی رغم محبوبیت این مرد پرتغالی نداشت.
منبع:خبرگزاری بسیج

آیانظرسنجی‌امشب برنامه90سفارش‌دولت‌است؟

به گزارش جهان، برخی معتقدند نظرسنجی امشب برنامه 90 درباره بهترین مربی خارجی فوتبال ایران پس از انقلاب، هر نتیجه ای داشته باشد؛ مرد محبوب پرتغالی تیم ملی را نشانه رفته است!

اگر وعده هفته قبل مجری برنامه 90 محقق شود، امشب از بین کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ یکی به انتخاب مخاطبان این برنامه به عنوان بهترین سرمربی خارجی فوتبال ایران انتخاب می شود.

عادل فردوسی پور بارها نشان داده است از کی روش حمایت می کند و حتی برخی مخالفان سرمربی پرتغالی تیم ملی با اقتباس از نام کی روش به فردوسی پور لقب “کی روشی پور” داده اند اما او در اوج محبوبیت برانکو ایوانکوویچ قصد دارد نظرسنجی ای را برگزار کند که نتیجه اش هر چه باشد، به سود کی روش نخواهد بود.

وقتی سال 93 بعد از باخت تیم ملی مقابل عراق، کی روش به استودیوی برنامه 90 رفت فکر نمی کرد که بتواند با رای 88 درصدی مردم صندلی اش را در تیم ملی حفظ کند اما آن رای محبوبیت سرمربی تیم ملی را ثابت کرد، آن هم درست در روزهایی که وزارت ورزش و در راس آن محمود گودرزی در محافل رسمی و غیررسمی به کی روش می تاخت. یک روز با کنایه به مرد پرتغالی لقب “لمپن” می داد و روز دیگر او را “کارگر” ورزش ایران می نامید. با این حال کی روش به واسطه محبوبیت کم نظیرش در بین مردم، جایش را در تیم ملی محکم تر کرد.

با وجود این شرایط، نتایج نسبتا خوب برانکو با پرسپولیس و به ویژه پیروزی این تیم در داربی برابر رقیب سنتی اش، زمزمه هایی را ایجاد کرده است؛ زمزمه هایی که نشان از برخی تحرکات دارد برای حضور برانکو به جای کی روش در تیم ملی.

در این وضعیت و در شرایطی که پرسپولیس در کوران رقابت قهرمانی است وطبیعتا پشت سرش هواداران متعصب و پرشور این تیم را دارد و از آن طرف مدتها از آخرین بازی تیم ملی با کی روش می گذرد، برنامه 90 تصمیم گرفته محبوبیت و میزان موفقیت کی روش و برانکو را بسنجد و طبیعی است که اگر کی روش نتواند برخلاف نظرسنجی قبلی رای کامل و قاطع هواداران فوتبال را به خودش جذب کند. با این حال حتی اگر کی روش پیروز این دوئل هم شود، با توجه به نزدیکی احتمالی آرا، او رقیبی تازه در فوتبال ایران پیدا می کند و این دقیقا سناریویی است که می تواند مطلوب وزارت ورزشی باشد که ابایی در سرشاخ شدن با کی روش علی رغم محبوبیت این مرد پرتغالی نداشت.
منبع:خبرگزاری بسیج

آیانظرسنجی‌امشب برنامه90سفارش‌دولت‌است؟

میهن دانلود