همشهری آیه به‌همراه تقویم رایگان ویژه رمضان

همشهری آیه به‌همراه تقویم رایگان ویژه رمضان

به گزارش جهان به نقل از عقیق، چهل ‌ونهمین شماره همشهری آیه همراه با ضمیمه رایگان ویژه ماه رمضان منتشر شد.
 
در این شماره آیه، ویژه‌نامه‌ای در خصوص زندگی پربرکت شیخ مرتضی زاهد منتشر شده است. نوه مرحم زاهد، آیت الله جاودان در گفت و گو با آیه، نکته های متفاوتی از سبک زندگی پدربزرگ بیان کرده است. در این یادنامه همچنین با تعدادی از شاگردان و افرادی که با مرحوم زاهد مانوس بوده اند گفت و گوهایی انجام شده است.
 
میهمانی خانوادگی همشهری آیه در منزل  علیرضا محجوب و خانواده اش که سبک زندگی متفاوتی دارند انجام شده که روایتگر زندگی ساده و بدون تجمل یک نماینده مجلس است.
 
پرونده این شماره همشهری آیه  هم به ماه رمضان اختصاص دارد.
 
  درضمیمه رایگان همشهری آیه با عنوان «ماه ترین ماه» هم می توانید دعای هر روز ماه رمضان  با ترجمه سید علی شجاعی بخوانید. در این تقویم عبادی همچنین برای هر روز ماه رمضان هم یک نکته قرآنی به روایت حجت الاسلام محمدرضا رنجبر، سبک زندگی علما در ماه رمضان و توصیه های سلامتی برای روزه داران بیان شده است.

همشهری آیه را می توانید به قیمت دو هزار و پانصد تومان ازکیوسک‌های مطبوعاتی کشور تهیه کنید.

همشهری آیه به‌همراه تقویم رایگان ویژه رمضان

به گزارش جهان به نقل از عقیق، چهل ‌ونهمین شماره همشهری آیه همراه با ضمیمه رایگان ویژه ماه رمضان منتشر شد.
 
در این شماره آیه، ویژه‌نامه‌ای در خصوص زندگی پربرکت شیخ مرتضی زاهد منتشر شده است. نوه مرحم زاهد، آیت الله جاودان در گفت و گو با آیه، نکته های متفاوتی از سبک زندگی پدربزرگ بیان کرده است. در این یادنامه همچنین با تعدادی از شاگردان و افرادی که با مرحوم زاهد مانوس بوده اند گفت و گوهایی انجام شده است.
 
میهمانی خانوادگی همشهری آیه در منزل  علیرضا محجوب و خانواده اش که سبک زندگی متفاوتی دارند انجام شده که روایتگر زندگی ساده و بدون تجمل یک نماینده مجلس است.
 
پرونده این شماره همشهری آیه  هم به ماه رمضان اختصاص دارد.
 
  درضمیمه رایگان همشهری آیه با عنوان «ماه ترین ماه» هم می توانید دعای هر روز ماه رمضان  با ترجمه سید علی شجاعی بخوانید. در این تقویم عبادی همچنین برای هر روز ماه رمضان هم یک نکته قرآنی به روایت حجت الاسلام محمدرضا رنجبر، سبک زندگی علما در ماه رمضان و توصیه های سلامتی برای روزه داران بیان شده است.

همشهری آیه را می توانید به قیمت دو هزار و پانصد تومان ازکیوسک‌های مطبوعاتی کشور تهیه کنید.

همشهری آیه به‌همراه تقویم رایگان ویژه رمضان

سپهر نیوز