خواب ابدی نوزاد یمنی در آغوش پدر

خواب ابدی نوزاد یمنی در آغوش پدر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری افق، از ششم فروردین ۱۳۹۴ که غرش جنگنده‌های سعودی و برخی کشورهای عربی همسو با آل سعود، خواب و آرامش را از کودکان یمنی گرفت تا امروز جنایات هولناکی علیه این مردم بی‌دفاع در پرونده تاریک آل سعود ثبت شده است که هر یک از دیگری دلخراش‌تر است.

تصویر دیدن یک شهید شیرخواره یمنی در آغوش پدرش که تنها یک ماه از عمرش می‌گذشت، عمق سنگدلی و بی‌رحمی مدعیان خدمت به حرمین شریفین و مسلمانان را به تصویر کشیده است.

این شیرخواره یک‌ماهه یمنی در حمله جنگنده‌‌های سعودی به روستایی در حومه صنعاء به شهادت رسید. جنگنده‌های سعودی مردم این روستای بی‌دفاع را بمباران کردند که در نتیجه آن چهار غیرنظامی از جمله یک شیرخواره یک‌ماهه به‌نام ابراهیم صالح محمد محسن العابد به شهادت رسید.

 

عمق این مصیبت و جانکاهی آن را می‌توان در چشمان پدر این شهید یمنی مشاهده کرد، نوزادی که هنوز ماه اول زندگی خود را تکمیل نکرده بود که قربانی کینه‌‌توزی سعودی‌هایی شد که به‌زعم خود می‌خواهند مشروعیت و دموکراسی را برای مردم یمن بیاورند،‌ در حالی که کشورشان با دموکراسی و حکومت و پارلمان منتخب و انتخابات بیگانه‌ است.

بیش از یک سال و نیم است که مردم یمن شاهد جنایات پیاپی آل سعود و برخی کشورهای عربی مزدور و متحد آنها علیه مردم فقیر‌ترین کشور عربی همسایه پولدارهای سعودی هستند و مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر نه‌تنها در این زمینه تماشاچی هستند بلکه با دادن چراغ سبز به متجاوزان، آنها را برای ادامه جنایات جری‌تر کرده‌اند.

خواب ابدی نوزاد یمنی در آغوش پدر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری افق، از ششم فروردین ۱۳۹۴ که غرش جنگنده‌های سعودی و برخی کشورهای عربی همسو با آل سعود، خواب و آرامش را از کودکان یمنی گرفت تا امروز جنایات هولناکی علیه این مردم بی‌دفاع در پرونده تاریک آل سعود ثبت شده است که هر یک از دیگری دلخراش‌تر است.

تصویر دیدن یک شهید شیرخواره یمنی در آغوش پدرش که تنها یک ماه از عمرش می‌گذشت، عمق سنگدلی و بی‌رحمی مدعیان خدمت به حرمین شریفین و مسلمانان را به تصویر کشیده است.

این شیرخواره یک‌ماهه یمنی در حمله جنگنده‌‌های سعودی به روستایی در حومه صنعاء به شهادت رسید. جنگنده‌های سعودی مردم این روستای بی‌دفاع را بمباران کردند که در نتیجه آن چهار غیرنظامی از جمله یک شیرخواره یک‌ماهه به‌نام ابراهیم صالح محمد محسن العابد به شهادت رسید.

 

عمق این مصیبت و جانکاهی آن را می‌توان در چشمان پدر این شهید یمنی مشاهده کرد، نوزادی که هنوز ماه اول زندگی خود را تکمیل نکرده بود که قربانی کینه‌‌توزی سعودی‌هایی شد که به‌زعم خود می‌خواهند مشروعیت و دموکراسی را برای مردم یمن بیاورند،‌ در حالی که کشورشان با دموکراسی و حکومت و پارلمان منتخب و انتخابات بیگانه‌ است.

بیش از یک سال و نیم است که مردم یمن شاهد جنایات پیاپی آل سعود و برخی کشورهای عربی مزدور و متحد آنها علیه مردم فقیر‌ترین کشور عربی همسایه پولدارهای سعودی هستند و مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر نه‌تنها در این زمینه تماشاچی هستند بلکه با دادن چراغ سبز به متجاوزان، آنها را برای ادامه جنایات جری‌تر کرده‌اند.