حبس ابد برای ۱۱ عضو گروهک برانداز در امارات

حبس ابد برای ۱۱ عضو گروهک برانداز در امارات

دادستانی کل امارات امروز (یکشنبه) ۱۱ متهم گروهک موسوم به «گروه جوانان المناره» به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش فارس، ۷ متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند، دو نفر به ۱۵ سال و ۱۳ تن به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و ۴ نفر از امارات اخراج شدند.

کل اعضای بازداشت شده این تیم ۴۱ نفر هستند که از آگوست سال گذشته (۲۰۱۵) تحت محاکمه قرار گرفته‌اند.

۴۱ نفر مذکور که بیشتر اماراتی هستند با هدف کودتا و برکناری دولت کنونی امارات و نیز ترور مقامات این کشور، سلاح وارد امارات می‌کرده‌اند.

حامیان آنها برای وارد کردن سلاح به امارات، جبهه النصره در سوریه و دیگر گروه‌های تروریستی منطقه بوده‌اند.

حبس ابد برای ۱۱ عضو گروهک برانداز در امارات

دادستانی کل امارات امروز (یکشنبه) ۱۱ متهم گروهک موسوم به «گروه جوانان المناره» به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش فارس، ۷ متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند، دو نفر به ۱۵ سال و ۱۳ تن به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و ۴ نفر از امارات اخراج شدند.

کل اعضای بازداشت شده این تیم ۴۱ نفر هستند که از آگوست سال گذشته (۲۰۱۵) تحت محاکمه قرار گرفته‌اند.

۴۱ نفر مذکور که بیشتر اماراتی هستند با هدف کودتا و برکناری دولت کنونی امارات و نیز ترور مقامات این کشور، سلاح وارد امارات می‌کرده‌اند.

حامیان آنها برای وارد کردن سلاح به امارات، جبهه النصره در سوریه و دیگر گروه‌های تروریستی منطقه بوده‌اند.