ناتو ابزار ژئوپلتیک آمریکاست

ناتو ابزار ژئوپلتیک آمریکاست

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ” خبر داد، در حزب ضد یوروی جایگزینی برای آلمان فریادها برای خروج از ائتلاف نظامی ناتو بلند تر می شود.

با این حال “الکساندر گایلند”، معاون حزب افراطی “جایگزینی برای آلمان”، “AfD” فریادهای برخی دوستان هم حزبی خود برای خروج از ناتو را یک اشتباه خوانده و عضویت آلمان در این ائتلاف نظامی را ضروری دانست.

گایلند با وجود اینکه حضور آلمان را در این ائتلاف نظامی ضروری دانست، اما انتقاد شدیدی به آن وارد کرده و با انتقاد از گسترش آن به سمت مرزهای روسیه گفت: ناتو به صورت روزافزون به ابزار ژئو پلیتیک آمریکا تبدیل شده است.

به گفته وی ساختارهای ناتو در افغانستان، سومالی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا از منافع آمریکا حمایت می کند. این روند که اوایل به کندی اما اخیرا به سرعت پیش می رود و ناتو را از یک ائتلاف دفاعی به یک ائتلاف مداخله جو تبدیل کرده است توسط بسیاری از آلمانی ها با بی اعتمادی دنبال می شود.

گایلند با این همه خروج آلمان از این ائتلاف نظامی را پاسخ غلطی به این شرایط دانسته و گفت: تنها از داخل ما می توانیم ناتو را تغییر دهیم.
 

ناتو ابزار ژئوپلتیک آمریکاست

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ” خبر داد، در حزب ضد یوروی جایگزینی برای آلمان فریادها برای خروج از ائتلاف نظامی ناتو بلند تر می شود.

با این حال “الکساندر گایلند”، معاون حزب افراطی “جایگزینی برای آلمان”، “AfD” فریادهای برخی دوستان هم حزبی خود برای خروج از ناتو را یک اشتباه خوانده و عضویت آلمان در این ائتلاف نظامی را ضروری دانست.

گایلند با وجود اینکه حضور آلمان را در این ائتلاف نظامی ضروری دانست، اما انتقاد شدیدی به آن وارد کرده و با انتقاد از گسترش آن به سمت مرزهای روسیه گفت: ناتو به صورت روزافزون به ابزار ژئو پلیتیک آمریکا تبدیل شده است.

به گفته وی ساختارهای ناتو در افغانستان، سومالی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا از منافع آمریکا حمایت می کند. این روند که اوایل به کندی اما اخیرا به سرعت پیش می رود و ناتو را از یک ائتلاف دفاعی به یک ائتلاف مداخله جو تبدیل کرده است توسط بسیاری از آلمانی ها با بی اعتمادی دنبال می شود.

گایلند با این همه خروج آلمان از این ائتلاف نظامی را پاسخ غلطی به این شرایط دانسته و گفت: تنها از داخل ما می توانیم ناتو را تغییر دهیم.
 

ناتو ابزار ژئوپلتیک آمریکاست

بک لینک رنک 1

اسکای نیوز