ابطال سند 30 هکتار زمین غصب شده

ابطال سند 30 هکتار زمین غصب شده

به گزارش جهان، شهامت هدایت امروز در گفت‌و گو با فارس اظهار کرد: در کنار فعالیت گشت‌های نظارتی و کنترلی ما در جلوگیری از تخریب اراضی ملی و جلوگیری از تجاوزهای غیرقانونی به  عرصه‌های ملی ما نسبت به بررسی اسناد صادر شده به شکل غیرقانونی اقدام کردیم و در شمال استان موفق شدیم ابطال سند 30 هکتار زمین که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود را به انجام برسانیم.

وی با یادآوری اینکه در کنار جلوگیری از تخریب و تجاوز غیرقانونی به 410 هکتار عرضه ملی اقدامات اساسی را انجام دادیم گفت: جا دارد از دادستان و مراجع قضایی بیله‌سوار و جعفرآباد قدردانی کنیم که همراه با مجموعه  منابع طبیعی با صدور احکام به موقع مانع از تخریب اراضی ملی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به تحقق 100 درصدی درآمدهای منابع طبیعی در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: ما مازاد بر درآمد یک میلیارد و 100 میلیون تومانی تعهد شده خودمان موفق شدیم درآمدزایی برای این مجموعه را انجام دهیم.

هدایت بیان کرد: با جلوگیری از برداشت غیرقانونی معادن و تالیف مازاد بر ظرفیت دام در مراتع و همچنین جلوگیری از برداشت غیرقانونی برخی از محصولات همچون هندوانه ابوجهل و شیرین بیان  سعی کردیم تا به شکل قانونی و با اخذ مجوز این اقدامات را انجام دهیم.

وی به نزدیکی ایام 13 فروردین روز طبیعت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به سرسبزی  فضای طبیعت و ضرورت صیانت از مواهب خدادادی انتظار می‌رود با اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است خود مردم در حفظ و صیانت از عرصه‌های ملی، طبیعی و جنگل‌ها و بیشه‌زارها بیشتر دقت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: اکیپ‌های حفاظتی و مراقبتی منابع طبیعی همچون سایر دستگاه‌ها در این ایام دست به کار خواهند شد تا مانع تخریب و وارد آمدن خسارت به عرصه‌های ملی و طبیعی باشند.

ابطال سند 30 هکتار زمین غصب شده

به گزارش جهان، شهامت هدایت امروز در گفت‌و گو با فارس اظهار کرد: در کنار فعالیت گشت‌های نظارتی و کنترلی ما در جلوگیری از تخریب اراضی ملی و جلوگیری از تجاوزهای غیرقانونی به  عرصه‌های ملی ما نسبت به بررسی اسناد صادر شده به شکل غیرقانونی اقدام کردیم و در شمال استان موفق شدیم ابطال سند 30 هکتار زمین که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود را به انجام برسانیم.

وی با یادآوری اینکه در کنار جلوگیری از تخریب و تجاوز غیرقانونی به 410 هکتار عرضه ملی اقدامات اساسی را انجام دادیم گفت: جا دارد از دادستان و مراجع قضایی بیله‌سوار و جعفرآباد قدردانی کنیم که همراه با مجموعه  منابع طبیعی با صدور احکام به موقع مانع از تخریب اراضی ملی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به تحقق 100 درصدی درآمدهای منابع طبیعی در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: ما مازاد بر درآمد یک میلیارد و 100 میلیون تومانی تعهد شده خودمان موفق شدیم درآمدزایی برای این مجموعه را انجام دهیم.

هدایت بیان کرد: با جلوگیری از برداشت غیرقانونی معادن و تالیف مازاد بر ظرفیت دام در مراتع و همچنین جلوگیری از برداشت غیرقانونی برخی از محصولات همچون هندوانه ابوجهل و شیرین بیان  سعی کردیم تا به شکل قانونی و با اخذ مجوز این اقدامات را انجام دهیم.

وی به نزدیکی ایام 13 فروردین روز طبیعت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به سرسبزی  فضای طبیعت و ضرورت صیانت از مواهب خدادادی انتظار می‌رود با اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است خود مردم در حفظ و صیانت از عرصه‌های ملی، طبیعی و جنگل‌ها و بیشه‌زارها بیشتر دقت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: اکیپ‌های حفاظتی و مراقبتی منابع طبیعی همچون سایر دستگاه‌ها در این ایام دست به کار خواهند شد تا مانع تخریب و وارد آمدن خسارت به عرصه‌های ملی و طبیعی باشند.

ابطال سند 30 هکتار زمین غصب شده

موسیقی روز

اتوموبیل