پاسخ تند حسین هدایتی به یک پرسپولیسی؛ جواب ابلهان خاموشی است!+تصویر

پاسخ تند حسین هدایتی به یک پرسپولیسی؛ جواب ابلهان خاموشی است!+تصویر

حمید درخشان در یک اظهارنظری گفت: «چکی که از هدایتی گرفته بودم را به باشگاه پرسپولیس برده تا تکلیف آن مشخص شود. این چک به علت نبود پول در حساب هدایتی برگشت خورده بود، او بدهکار است و فقط بلد است شعار بدهد. جالب اینجاست که هیچ کدام از وعده و وعیدهایش نیز محقق نمی‌شود. وعده‌های هدایتی من را یاد مهریه می‌اندازد که از قدیم گفته‌اند “مهریه را کی داده، کی گرفته”.»

این اظهارات با واکنش تند حسین هدایتی مواجه شد. وی در صفحه اجتماعی خود و در پاسخ به یکی از کاربرانش که از او خواسته بود پاسخ درخشان را بدهد اعلام کرد که جواب ابلهان خاموشی است!

هدایتی همچنین تاکید کرد که وکلایش به این اظهارات واکنش نشان خواهند داد و درخشان را غیرمستقیم به پیگیری حقوقی اظهاراتش تهدید کرد.

پاسخ تند حسین هدایتی به یک پرسپولیسی؛ جواب ابلهان خاموشی است!+تصویر

حمید درخشان در یک اظهارنظری گفت: «چکی که از هدایتی گرفته بودم را به باشگاه پرسپولیس برده تا تکلیف آن مشخص شود. این چک به علت نبود پول در حساب هدایتی برگشت خورده بود، او بدهکار است و فقط بلد است شعار بدهد. جالب اینجاست که هیچ کدام از وعده و وعیدهایش نیز محقق نمی‌شود. وعده‌های هدایتی من را یاد مهریه می‌اندازد که از قدیم گفته‌اند “مهریه را کی داده، کی گرفته”.»

این اظهارات با واکنش تند حسین هدایتی مواجه شد. وی در صفحه اجتماعی خود و در پاسخ به یکی از کاربرانش که از او خواسته بود پاسخ درخشان را بدهد اعلام کرد که جواب ابلهان خاموشی است!

هدایتی همچنین تاکید کرد که وکلایش به این اظهارات واکنش نشان خواهند داد و درخشان را غیرمستقیم به پیگیری حقوقی اظهاراتش تهدید کرد.