انتقاد فلسطینی‌ها از ابومازن

انتقاد فلسطینی‌ها از ابومازن

به گزارش جهان، مهر به نقل از العهد خبرداد: جبهه خلق برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه ای از سازمان آزادی بخش فلسطین درخواست کرد که در برابر اظهارات محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین واکنش نشان دهند.
 
بر اساس این گزارش جبهه خلق برای آزادسازی فلسطین در ادامه این بیانیه تاکید کرد است که ما با حساسیت بالا  اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی را نظارت می کنیم. همچنین جبهه خلق این اقدامات را تجاوز به خطوط قرمز و آداب و رسوم مردم فلسطین دانست.
 
جبهه خلق در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است: این اقدامات رژیم صهیونیستی با مخالفت گسترده مردم روبرو شد. همچنین نیازمند این است که سازمان آزادی بخش فلسطین که نهاد عمومی مردم فلسطین محسوب می شود، در برابر ریاست تشکیلات خودگردان بایستد.
 
گفتنی است پیش از این رئیس تشکیلات خودگردان در سخنانی گفته بود: نیروهای امنیتی فلسطین به مدارس خواهند رفت و با بازرسی از کیف های دانش آموزان مطمئن خواهند شد که آنها با خود چاقو حمل نمی کنند.

انتقاد فلسطینی‌ها از ابومازن

به گزارش جهان، مهر به نقل از العهد خبرداد: جبهه خلق برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه ای از سازمان آزادی بخش فلسطین درخواست کرد که در برابر اظهارات محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین واکنش نشان دهند.
 
بر اساس این گزارش جبهه خلق برای آزادسازی فلسطین در ادامه این بیانیه تاکید کرد است که ما با حساسیت بالا  اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی را نظارت می کنیم. همچنین جبهه خلق این اقدامات را تجاوز به خطوط قرمز و آداب و رسوم مردم فلسطین دانست.
 
جبهه خلق در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است: این اقدامات رژیم صهیونیستی با مخالفت گسترده مردم روبرو شد. همچنین نیازمند این است که سازمان آزادی بخش فلسطین که نهاد عمومی مردم فلسطین محسوب می شود، در برابر ریاست تشکیلات خودگردان بایستد.
 
گفتنی است پیش از این رئیس تشکیلات خودگردان در سخنانی گفته بود: نیروهای امنیتی فلسطین به مدارس خواهند رفت و با بازرسی از کیف های دانش آموزان مطمئن خواهند شد که آنها با خود چاقو حمل نمی کنند.

انتقاد فلسطینی‌ها از ابومازن

خرید بک لینک