واکنش یک‌بورسیه به اتهامزنی یک اصلاح‌طلب

واکنش یک‌بورسیه به اتهامزنی یک اصلاح‌طلب

به گزارش جهان، علی عزیزی یکی از دانشجویان بورسیه در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات یکی از منتخبان مجلس دهم درباره بورسیه‌ها ضمن خلاف قانون دانستن این سخنان، اظهار داشت: این منتخب مجلس دهم سخنان و اظهاراتش در پیروی و هواداری از سیاست‌های غلط وزارت علوم است.

وی با اشاره به اینکه این فرد دانشجویان بورسیه را “غیرقانونی” تلقی کرده است، افزود: غیرقانونی مدیرانی بودند که علیرغم پاسخ منفی وزارت اطلاعات به استعلام‌های آنان به سمت‌هایی چون مدیرکل بازرسی در وزارت علوم دست یافتند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: این اظهارات حاکی از منش حزبی، جناحی، جریانی و پیروی از  تصمیمات غلط وزارت علوم است، زیرا براساس علم حقوق نمی‌توان به کسی تهمتی زد بدون اینکه دادگاهی تشکیل شده باشد.

عزیزی با یادآوری این نکته که در هیچ جای آئین‌نامه بورسیه‌ها نیامده که آزمون بورسیه باید کتبی برگزار شود، گفت: در کدام بخش قانون بورسیه‌ها آمده که حتما باید آزمون کتبی برای این مسئله تشکیل شود، در حالی که آزمون شفاهی و حضوری نیز امکان‌پذیر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بنا بر آزمون کتبی است، اعلام شود دوستان و همفکران مسئولان وزارت علوم در دوران اصلاحات در سازمان امور دانشجویان، مدیران ارشد وزارت علوم و اکثر افرادی که در این دولت دارای پست هستند بر چه مبنایی پذیرفته شده‌اند و چگونه بورس خارج خود را به داخل تبدیل کردند؟

واکنش یک‌بورسیه به اتهامزنی یک اصلاح‌طلب

به گزارش جهان، علی عزیزی یکی از دانشجویان بورسیه در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات یکی از منتخبان مجلس دهم درباره بورسیه‌ها ضمن خلاف قانون دانستن این سخنان، اظهار داشت: این منتخب مجلس دهم سخنان و اظهاراتش در پیروی و هواداری از سیاست‌های غلط وزارت علوم است.

وی با اشاره به اینکه این فرد دانشجویان بورسیه را “غیرقانونی” تلقی کرده است، افزود: غیرقانونی مدیرانی بودند که علیرغم پاسخ منفی وزارت اطلاعات به استعلام‌های آنان به سمت‌هایی چون مدیرکل بازرسی در وزارت علوم دست یافتند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: این اظهارات حاکی از منش حزبی، جناحی، جریانی و پیروی از  تصمیمات غلط وزارت علوم است، زیرا براساس علم حقوق نمی‌توان به کسی تهمتی زد بدون اینکه دادگاهی تشکیل شده باشد.

عزیزی با یادآوری این نکته که در هیچ جای آئین‌نامه بورسیه‌ها نیامده که آزمون بورسیه باید کتبی برگزار شود، گفت: در کدام بخش قانون بورسیه‌ها آمده که حتما باید آزمون کتبی برای این مسئله تشکیل شود، در حالی که آزمون شفاهی و حضوری نیز امکان‌پذیر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بنا بر آزمون کتبی است، اعلام شود دوستان و همفکران مسئولان وزارت علوم در دوران اصلاحات در سازمان امور دانشجویان، مدیران ارشد وزارت علوم و اکثر افرادی که در این دولت دارای پست هستند بر چه مبنایی پذیرفته شده‌اند و چگونه بورس خارج خود را به داخل تبدیل کردند؟

واکنش یک‌بورسیه به اتهامزنی یک اصلاح‌طلب

دانلود سریال و آهنگ