اجساد ۳ نفر از سرنشینان بالگرد نفت خزر از آب گرفته شد/ هنوز نقطه دقیق سقوط مشخص نشده است

اجساد ۳ نفر از سرنشینان بالگرد نفت خزر از آب گرفته شد/ هنوز نقطه دقیق سقوط مشخص نشده است

یک منبع آگاه در شرکت نفت خزر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ، در توضیح حادثه رخ داده برای بالگرد این شرکت در دریای خزر گفت: ساعت ۳ بامداد اعلام سانحه درباره یک از کارکنان دکل نیمه شناور امیرکبیر در دریای خزر انجام شد و بالگرد برای انتقال وی اعزام شد.

وی ادامه داد: بالگرد فرد سانحه دیده را دریافت کرد اما حین برگشت به منطقه برای رساندن مصدوم به بیمارستان در ساعت ۴:۳۰ صبح دچار حادثه شد.

وی افزود: این بالگرد ۵ نفر سرنشین شامل خلبان و کمک خلبان، ۲ نفر نیروی فنی و فرد مصدوم داشته است که اجساد ۳ نفر از آنا از آب گرفته شده و جست‌وجو و نجات برای پیدا کردن اجساد بقیه سرنشینان در حال انجام است.

این منبع آگاه ادامه داد: اعضا کمیته بحران شرکت در حال عزیمت به مازندران هستند تا وضعیت را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

وی تصریح کرد: هنوز دلیل وقوع این حادثه معلوم نشده است چرا که نه کسی صدایی شنیده و نه با توجه به زمان وقوع حادثه چیزی دیده است و صرفاً بالگرد از روی رادار حذف شده است.

وی تأکید کرد: هنوز نقطه دقیق سقوط بالگرد مشخص نیست.

به گزارش فارس در تیر ماه سال ۹۴ نیز یک بالگرد شرکت نفت فلات قاره در خلیج فارس سقوط کرد که به کشته شدن هر ۴ سرنشین این بالگرد منجر شد. شرکت نفت فلات قاره چند ماه بعد شاهد سقوط بالگرد دیگری بود که خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت.

اجساد ۳ نفر از سرنشینان بالگرد نفت خزر از آب گرفته شد/ هنوز نقطه دقیق سقوط مشخص نشده است

یک منبع آگاه در شرکت نفت خزر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ، در توضیح حادثه رخ داده برای بالگرد این شرکت در دریای خزر گفت: ساعت ۳ بامداد اعلام سانحه درباره یک از کارکنان دکل نیمه شناور امیرکبیر در دریای خزر انجام شد و بالگرد برای انتقال وی اعزام شد.

وی ادامه داد: بالگرد فرد سانحه دیده را دریافت کرد اما حین برگشت به منطقه برای رساندن مصدوم به بیمارستان در ساعت ۴:۳۰ صبح دچار حادثه شد.

وی افزود: این بالگرد ۵ نفر سرنشین شامل خلبان و کمک خلبان، ۲ نفر نیروی فنی و فرد مصدوم داشته است که اجساد ۳ نفر از آنا از آب گرفته شده و جست‌وجو و نجات برای پیدا کردن اجساد بقیه سرنشینان در حال انجام است.

این منبع آگاه ادامه داد: اعضا کمیته بحران شرکت در حال عزیمت به مازندران هستند تا وضعیت را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

وی تصریح کرد: هنوز دلیل وقوع این حادثه معلوم نشده است چرا که نه کسی صدایی شنیده و نه با توجه به زمان وقوع حادثه چیزی دیده است و صرفاً بالگرد از روی رادار حذف شده است.

وی تأکید کرد: هنوز نقطه دقیق سقوط بالگرد مشخص نیست.

به گزارش فارس در تیر ماه سال ۹۴ نیز یک بالگرد شرکت نفت فلات قاره در خلیج فارس سقوط کرد که به کشته شدن هر ۴ سرنشین این بالگرد منجر شد. شرکت نفت فلات قاره چند ماه بعد شاهد سقوط بالگرد دیگری بود که خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت.