رفتار مایلی کهن بعد از تصادف خیلی برایم مهم بود / ممنونم که باعث شدید احمق نباشم

رفتار مایلی کهن بعد از تصادف خیلی برایم مهم بود / ممنونم که باعث شدید احمق نباشم

مهراب قاسم خانی که در روزهای نخست برنامه دورهمی بنا به دلایل نامعلوم از جمع نویسندگان خط خورد و به نوعی در صدا و سیما ممنوع القلم شد، در صفحه اجتماعی خود نسبت به حضور محمد مایلی کهن در این برنامه واکنش نشان داده است.

قاسم خانی نوشت: «من هیچ وقت عقاید و رفتارهاى محمد مایلى کهن رو دوست نداشتم. هنوز هم دوست ندارم.

اوایل ضبط مجموعه دورهمى، قبل از این که از پروژه جدا بشم، محمد نادرى یه داستان خیلى عجیبى رو تعریف کرد. بیست و هفت سال پیش محمد مایلى کهن توى یه تصادف باعث فوت پدر محمد نادرى شده بود…

از محمد خواستم تا اجازه بده که توى یه قسمت از برنامه این موضوع رو مطرح کنیم و با این که می دونم چقدر براش سخت بود ولى قبول کرد.

چیزى که اون موقع براى من مهم بود عجیب بودن یا بار دراماتیک این تصادف نبود. نکته مهمش براى من رفتار آقاى مایلى کهن بعد از این تصادف بود که محمد توى ادامه ماجرا تعریف کرد. آقاى مایلى کهن تا سال ها بعد به خانواده نادرى سر می زد و بهشون رسیدگى می کرد و بچه ها رو به سینما و استادیوم می برد…

دوست داشتم آقاى مایلى کهن مهمونمون باشه که به خودم و خیلى ها بفهمونیم چقدر اشتباهه قضاوت هاى کاملاً سیاه و سفید. دوست داشتم بفهمیم که اگه بعضى از ما محمد مایلى کهن رو دوست نداریم معنیش این نیست که آدم بدیه. رفتار انسانى که ایشون داشت رو شاید خیلى از ماها توى شرایط مشابه نداشتیم.

پ.ن اول: متاسفانه ممنوع الکارى اجازه نداد که خودم توى اون قسمتى که آقاى مایلى کهن مهمون بودن حضور داشته باشم و با خودشون حرف بزنم، پس از همینجا بهشون میگم که من هنوز هم عقاید و رفتارهاى شما رو دوست ندارم ولى ازتون ممنونم که انسانیتتون باعث شدید احمق نباشم.

پ.ن دوم: مرسى از محمد نادرى که پذیرفت جلوى دوربین کنار کسى بشینه که هم با عقایدش مخالفه و هم باعث فوت پدرش شده و خودش رو توى چنین شرایط سختى قرارداد که بهمون یاد بده اینقدر آسون از هم متنفر نباشیم.»

رفتار مایلی کهن بعد از تصادف خیلی برایم مهم بود / ممنونم که باعث شدید احمق نباشم

مهراب قاسم خانی که در روزهای نخست برنامه دورهمی بنا به دلایل نامعلوم از جمع نویسندگان خط خورد و به نوعی در صدا و سیما ممنوع القلم شد، در صفحه اجتماعی خود نسبت به حضور محمد مایلی کهن در این برنامه واکنش نشان داده است.

قاسم خانی نوشت: «من هیچ وقت عقاید و رفتارهاى محمد مایلى کهن رو دوست نداشتم. هنوز هم دوست ندارم.

اوایل ضبط مجموعه دورهمى، قبل از این که از پروژه جدا بشم، محمد نادرى یه داستان خیلى عجیبى رو تعریف کرد. بیست و هفت سال پیش محمد مایلى کهن توى یه تصادف باعث فوت پدر محمد نادرى شده بود…

از محمد خواستم تا اجازه بده که توى یه قسمت از برنامه این موضوع رو مطرح کنیم و با این که می دونم چقدر براش سخت بود ولى قبول کرد.

چیزى که اون موقع براى من مهم بود عجیب بودن یا بار دراماتیک این تصادف نبود. نکته مهمش براى من رفتار آقاى مایلى کهن بعد از این تصادف بود که محمد توى ادامه ماجرا تعریف کرد. آقاى مایلى کهن تا سال ها بعد به خانواده نادرى سر می زد و بهشون رسیدگى می کرد و بچه ها رو به سینما و استادیوم می برد…

دوست داشتم آقاى مایلى کهن مهمونمون باشه که به خودم و خیلى ها بفهمونیم چقدر اشتباهه قضاوت هاى کاملاً سیاه و سفید. دوست داشتم بفهمیم که اگه بعضى از ما محمد مایلى کهن رو دوست نداریم معنیش این نیست که آدم بدیه. رفتار انسانى که ایشون داشت رو شاید خیلى از ماها توى شرایط مشابه نداشتیم.

پ.ن اول: متاسفانه ممنوع الکارى اجازه نداد که خودم توى اون قسمتى که آقاى مایلى کهن مهمون بودن حضور داشته باشم و با خودشون حرف بزنم، پس از همینجا بهشون میگم که من هنوز هم عقاید و رفتارهاى شما رو دوست ندارم ولى ازتون ممنونم که انسانیتتون باعث شدید احمق نباشم.

پ.ن دوم: مرسى از محمد نادرى که پذیرفت جلوى دوربین کنار کسى بشینه که هم با عقایدش مخالفه و هم باعث فوت پدرش شده و خودش رو توى چنین شرایط سختى قرارداد که بهمون یاد بده اینقدر آسون از هم متنفر نباشیم.»