چرا پاسپورت طارمی در اختیار ریزه اسپور نبود؟ +تصویر

چرا پاسپورت طارمی در اختیار ریزه اسپور نبود؟ +تصویر

چرا پاسپورت طارمی در اختیار ریزه اسپور نبود؟

به گزارش کاپ،عبدالمصد ابراهیمی درباره اینکه چرا وقتی قرار بود تیم ریزه اسپور به اردوی اتریش برود پاسپورت طارمی از وی گرفته نشده بود تا اولا برای او ویزا صادر شود و ثانیا پاسپورتش دست باشگاه باشد و نتواند از کشور ترکیه خارج شود عنوان کرد:طارمی به خاطر اردوی کنسل شده تیم ملی ایران ویزای اتریش داشت.به جز این  قبل از اردوی ریزه اسپور در اتریش به بازیکنان حدود دو روز مرخصی داده شد.

وی افزود:ممکن بود بازیکنی بخواهد در این مدت به مسافرت برود.به همین دلیل پاسپورتها در اختیار خودشان بود.

چرا پاسپورت طارمی در اختیار ریزه اسپور نبود؟ +تصویر

(image)

به گزارش کاپ،عبدالمصد ابراهیمی درباره اینکه چرا وقتی قرار بود تیم ریزه اسپور به اردوی اتریش برود پاسپورت طارمی از وی گرفته نشده بود تا اولا برای او ویزا صادر شود و ثانیا پاسپورتش دست باشگاه باشد و نتواند از کشور ترکیه خارج شود عنوان کرد:طارمی به خاطر اردوی کنسل شده تیم ملی ایران ویزای اتریش داشت.به جز این  قبل از اردوی ریزه اسپور در اتریش به بازیکنان حدود دو روز مرخصی داده شد.

وی افزود:ممکن بود بازیکنی بخواهد در این مدت به مسافرت برود.به همین دلیل پاسپورتها در اختیار خودشان بود.