تداوم ادعاهای واهی آل‌خلیفه علیه ایران

تداوم ادعاهای واهی آل‌خلیفه علیه ایران

به گزارش جهان، مهر به نقل از النشره خبرداد، مقامات رژیم آل خلیفه همچنان به اتهام زنی های کینه توزانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند.
 
بر اساس این گزارش، مقامات آل خلیفه در راستای سیاست شکست خورده خود که مبتنی بر خدشه وارد کردن به چهره جمهوری اسلامی ایران است، مدعی شدند که هشت نفر از محکومین پرونده های تروریستی که قصد فرار به ایران را داشتند، بازداشت کرده اند.
 
مقامات آل خلیفه مدعی شده اند: هشت نفر از محکومین امنیتی که قصد فرار به ایران را داشتند در شمال کشور شناسایی و پس از تعقیب، بازداشت شدند.
 
این در حالی است که حدود دو هفته پیش نیز «علی بن محمد الرمیحی» وزیر اطلاع رسانی بحرین در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن بار دیگر ضمن طرح ادعاهای تکراری این کشور علیه ایران مدعی شده بود که تهران مخل امنیت جهان عرب است.
 
ادعاهای تعجب برانگیز و مکرر رژیم آل خلیفه علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف انتقام جویی از تهران به دلیل حمایت های آن از مطالبات مشروع انقلابیون بحرینی مطرح می شود.
 
مقامات بحرینی که از انجام هرگونه اقدامی علیه ایران عاجز هستند، تلاش می کنند تا با اتخاذ مواضع ضد ایرانی از یک سو به عقده گشایی علیه تهران پرداخته و از سوی دیگر خوش خدمتی خود به خاندان سعودی در پیروی از آنها را بیش از پیش به اثبات برسانند.

تداوم ادعاهای واهی آل‌خلیفه علیه ایران

به گزارش جهان، مهر به نقل از النشره خبرداد، مقامات رژیم آل خلیفه همچنان به اتهام زنی های کینه توزانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند.
 
بر اساس این گزارش، مقامات آل خلیفه در راستای سیاست شکست خورده خود که مبتنی بر خدشه وارد کردن به چهره جمهوری اسلامی ایران است، مدعی شدند که هشت نفر از محکومین پرونده های تروریستی که قصد فرار به ایران را داشتند، بازداشت کرده اند.
 
مقامات آل خلیفه مدعی شده اند: هشت نفر از محکومین امنیتی که قصد فرار به ایران را داشتند در شمال کشور شناسایی و پس از تعقیب، بازداشت شدند.
 
این در حالی است که حدود دو هفته پیش نیز «علی بن محمد الرمیحی» وزیر اطلاع رسانی بحرین در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن بار دیگر ضمن طرح ادعاهای تکراری این کشور علیه ایران مدعی شده بود که تهران مخل امنیت جهان عرب است.
 
ادعاهای تعجب برانگیز و مکرر رژیم آل خلیفه علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف انتقام جویی از تهران به دلیل حمایت های آن از مطالبات مشروع انقلابیون بحرینی مطرح می شود.
 
مقامات بحرینی که از انجام هرگونه اقدامی علیه ایران عاجز هستند، تلاش می کنند تا با اتخاذ مواضع ضد ایرانی از یک سو به عقده گشایی علیه تهران پرداخته و از سوی دیگر خوش خدمتی خود به خاندان سعودی در پیروی از آنها را بیش از پیش به اثبات برسانند.

تداوم ادعاهای واهی آل‌خلیفه علیه ایران

خرم خبر

ادعاهای جاهلانه مفتی سعودی درباره ایرانیان

ادعاهای جاهلانه مفتی سعودی درباره ایرانیان

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛به نقل از روزنامه سعودی الشرق الاوسط، “شیخ بن عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ” -مفتی سعودی و رئیس هیأت دانشمندان بزرگ عربستان — در ادعایی واهی با متهم کردن ایران به زیر پا گذاشتن الزامات قانونی حج گفت: “هر سیاستی که بخواهد حج را از مسیر صحیحش خارج کند یک جنایت به حساب می آید. اسلام، سیاست برخی را در برانگیختن تنش و انتشار جهل و تفرقه افکنی در میان حجاج رد کرده است. اسلام، حج را مکانی برای اطاعت و بندگی خدا قرار داده است نه منبری برای انتشار نادانی و بدعت ها و سیاست ها.”

وی در ادامه با طرح ادعاهایی پوچ و کنایه زدن به ایران ، افزود: “کسانی که می خواهند گمراهی را در میان مسلمانان رواج دهند هیچ جایگاهی در حج ندارند. پیش از این نیز برخی از این گروه ها حرمت خانه خدا و شهر حرام را رعایت نکردند و اقدامات ناپسندی را در حج مرتکب شدند. پیشینیان این قوم کسانی بودند که حجرالاسود را ربودند و آن را ۲۲ سال نزد خود نگه داشتند تا اینکه خداوند متعال این سنگ را به جایگاهش بازگرداند. پیشینیان این قوم شر و بدی پیشه کردند و نسل های بعدی آنها نیز این رویه را در حج برگزیده اند. آنها به دنبال سیاسی کردن حج هستند. ”

این مفتی سعودی که ریاست پژوهش های علمی و فتاوی عربستان را نیز بر عهده دارد، در ادامه اظهارات مضحک خود افزود: “آل سعود امین خدا در بیت الحرام است. خدا این وظیفه را به آنها سپرده است. آل سعود وظیفه حفاظت از حجاج و تسهیل اجرای مناسک حج را بر عهده دارد.”

آل الشیخ در پایان سخنان خود مدعی شد: “درهای حج به روی همه حجاج گشوده است. حجاج تمام کشورهای اسلامی به این قضیه واقف هستند و کسانی که آن را رد می کنند هیچ جایگاهی ندارند. خدا، عربستان سعودی را از هر بدی محفوظ نگه دارد و پادشاه این کشور را که برای خدمت به حرمین شریفین تمام تلاش خود را به کار می بندد، حفظ کند.”

ادعاهای جاهلانه مفتی سعودی درباره ایرانیان

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛به نقل از روزنامه سعودی الشرق الاوسط، “شیخ بن عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ” -مفتی سعودی و رئیس هیأت دانشمندان بزرگ عربستان — در ادعایی واهی با متهم کردن ایران به زیر پا گذاشتن الزامات قانونی حج گفت: “هر سیاستی که بخواهد حج را از مسیر صحیحش خارج کند یک جنایت به حساب می آید. اسلام، سیاست برخی را در برانگیختن تنش و انتشار جهل و تفرقه افکنی در میان حجاج رد کرده است. اسلام، حج را مکانی برای اطاعت و بندگی خدا قرار داده است نه منبری برای انتشار نادانی و بدعت ها و سیاست ها.”

وی در ادامه با طرح ادعاهایی پوچ و کنایه زدن به ایران ، افزود: “کسانی که می خواهند گمراهی را در میان مسلمانان رواج دهند هیچ جایگاهی در حج ندارند. پیش از این نیز برخی از این گروه ها حرمت خانه خدا و شهر حرام را رعایت نکردند و اقدامات ناپسندی را در حج مرتکب شدند. پیشینیان این قوم کسانی بودند که حجرالاسود را ربودند و آن را ۲۲ سال نزد خود نگه داشتند تا اینکه خداوند متعال این سنگ را به جایگاهش بازگرداند. پیشینیان این قوم شر و بدی پیشه کردند و نسل های بعدی آنها نیز این رویه را در حج برگزیده اند. آنها به دنبال سیاسی کردن حج هستند. ”

این مفتی سعودی که ریاست پژوهش های علمی و فتاوی عربستان را نیز بر عهده دارد، در ادامه اظهارات مضحک خود افزود: “آل سعود امین خدا در بیت الحرام است. خدا این وظیفه را به آنها سپرده است. آل سعود وظیفه حفاظت از حجاج و تسهیل اجرای مناسک حج را بر عهده دارد.”

آل الشیخ در پایان سخنان خود مدعی شد: “درهای حج به روی همه حجاج گشوده است. حجاج تمام کشورهای اسلامی به این قضیه واقف هستند و کسانی که آن را رد می کنند هیچ جایگاهی ندارند. خدا، عربستان سعودی را از هر بدی محفوظ نگه دارد و پادشاه این کشور را که برای خدمت به حرمین شریفین تمام تلاش خود را به کار می بندد، حفظ کند.”

ادعاهای جاهلانه مفتی سعودی درباره ایرانیان

car