اراده ضعیف غرب در مبارزه با تروریسم

اراده ضعیف غرب در مبارزه با تروریسم

به گزارش جهان به نقل از مهر به نقل از ایتارتاس، روسیه ضمن انتقاد از میزان جدیت غرب در مبارزه با تروریسم اعلام کرد که غرب اراده لازم برای مبارزه به پدیده تروریسم را ندارد.
 
بر اساس این گزارش، رئیس بخش مطالعه مشکلات و تهدیدات جدید جهانی وزارت خارجه روسیه، با بیان این مطلب گفت: طرف های غربی اراده لازم را در قالب همکاری در چارچوب مبارزه با تروریسم نداشته و هنوز هم ندارند.
 
«ایگور روگاچف» با اشاره به این مهم که مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری در ابعاد مختلف است، گفت: ما از تکرار این سخن خود دست بر نخواهیم داشت که فراخواندن (کشورها) برای انجام تلاش های مشترک در قالب کل جامعه بین المللی و در چارچوب یک ائتلاف و جبهه متحد تشکیل شده بر اساس حقوق بین المللی نیازمند عدم سیاسی سازی مسائل، پیش شرط و استانداردهای دوگانه عجیب و غریب است.

اراده ضعیف غرب در مبارزه با تروریسم

به گزارش جهان به نقل از مهر به نقل از ایتارتاس، روسیه ضمن انتقاد از میزان جدیت غرب در مبارزه با تروریسم اعلام کرد که غرب اراده لازم برای مبارزه به پدیده تروریسم را ندارد.
 
بر اساس این گزارش، رئیس بخش مطالعه مشکلات و تهدیدات جدید جهانی وزارت خارجه روسیه، با بیان این مطلب گفت: طرف های غربی اراده لازم را در قالب همکاری در چارچوب مبارزه با تروریسم نداشته و هنوز هم ندارند.
 
«ایگور روگاچف» با اشاره به این مهم که مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری در ابعاد مختلف است، گفت: ما از تکرار این سخن خود دست بر نخواهیم داشت که فراخواندن (کشورها) برای انجام تلاش های مشترک در قالب کل جامعه بین المللی و در چارچوب یک ائتلاف و جبهه متحد تشکیل شده بر اساس حقوق بین المللی نیازمند عدم سیاسی سازی مسائل، پیش شرط و استانداردهای دوگانه عجیب و غریب است.

اراده ضعیف غرب در مبارزه با تروریسم

مرکز فیلم