ايجاد شبكه ارتباطي منسجم در دستور کار

ايجاد شبكه ارتباطي منسجم در دستور کار

 به گزارش جهان به نقل از میزان، محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت:ايجاد شبكه ارتباطي منسجم و علمي به عنوان يك سياست مهم از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم در دستور كار است.
 
واعظي گفت: شبكه هاي ارتباطي منسجم در حالي در دستور كار دولت يازدهم است كه در سال هاي گذشته، اقدام هاي پراكنده اي در شبكه ارتباطي كشور براي رفع نياز مردم انجام شده بود.
 
وي، هدف اصلي ايجاد شبكه ارتباطي منسجم و علمي را توسعه شبكه با كيفيت مناسب، هم راستا با سياست هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد.
 
وي ادامه داد: در 2 سال گذشته، كميته ارتقاي كيفيت در وزارت ارتباطات تشكيل شد و بهينه سازي شبكه و توسعه پهن باند كشور به عنوان موضوع هايي مهم در دستور كار قرار گرفت.
 
وزير ارتباطات با بيان اينكه شركت هاي بزرگ ارتباطي همچون شركت مخابرات ايران بايد توسعه و ايجاد رقابت در كشور را به عنوان يك نگاه ملي در برنامه خود قرار دهند، گفت: شركت مخابرات بايد با امكانات زيادي كه در اختيار دارد در راستاي درآمد سازي براي توسعه شركت و همچنين رونق كسب و كار در بخش ارتباطات و فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) اقدام كند.
 
واعظي اضافه كرد: بايد با ابتكارات، نوآوري ها و بهره گيري از تجربه هاي موفق در دنيا، خدماتي جديد تعريف شود تا شاهد رونق كسب و كار در حوزه تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات باشيم.

ايجاد شبكه ارتباطي منسجم در دستور کار

 به گزارش جهان به نقل از میزان، محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت:ايجاد شبكه ارتباطي منسجم و علمي به عنوان يك سياست مهم از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم در دستور كار است.
 
واعظي گفت: شبكه هاي ارتباطي منسجم در حالي در دستور كار دولت يازدهم است كه در سال هاي گذشته، اقدام هاي پراكنده اي در شبكه ارتباطي كشور براي رفع نياز مردم انجام شده بود.
 
وي، هدف اصلي ايجاد شبكه ارتباطي منسجم و علمي را توسعه شبكه با كيفيت مناسب، هم راستا با سياست هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد.
 
وي ادامه داد: در 2 سال گذشته، كميته ارتقاي كيفيت در وزارت ارتباطات تشكيل شد و بهينه سازي شبكه و توسعه پهن باند كشور به عنوان موضوع هايي مهم در دستور كار قرار گرفت.
 
وزير ارتباطات با بيان اينكه شركت هاي بزرگ ارتباطي همچون شركت مخابرات ايران بايد توسعه و ايجاد رقابت در كشور را به عنوان يك نگاه ملي در برنامه خود قرار دهند، گفت: شركت مخابرات بايد با امكانات زيادي كه در اختيار دارد در راستاي درآمد سازي براي توسعه شركت و همچنين رونق كسب و كار در بخش ارتباطات و فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) اقدام كند.
 
واعظي اضافه كرد: بايد با ابتكارات، نوآوري ها و بهره گيري از تجربه هاي موفق در دنيا، خدماتي جديد تعريف شود تا شاهد رونق كسب و كار در حوزه تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات باشيم.

ايجاد شبكه ارتباطي منسجم در دستور کار

لایسنس نود 32 ورژن 6

میهن دانلود