پیشروی ارتش‌سوریه در پاکسازی «الرقه»

پیشروی ارتش‌سوریه در پاکسازی «الرقه»

به گزارش جهان به نقل از فارس، از ظهر تا ساعتی قبل جنگنده های روس به شدت مواضع تروریست ها را در حومه شرق «اثریا» تا نزدیکی فرودگاه «الطبقه» هدف قرار دادند.
 
همزمان نیروهای سوری موفق شدند با هجوم سنگین خود علیه داعش، تروریست ها را از منطقه متواری کنند و نزدیک به 8 کیلومتر مربع به طرف فرودگاه پیشروی کنند.
 
به گزارش فارس، عملیات از اثریا شروع شده و هدف اولیه تصرف فرودگاه «الطبقه» واقع در حومه غربی شهر الرقه است وپیشروی ها به سمت فرودگاه همچنان ادامه دارد.
 
عملیات پاکسازی شهر الرقه توسط نیروهای سوری
 
از صبح امروز نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای ویژه «شاهین صحراء» و نیروهای دفاع ملی و با کمک مستشاران روس و نیروی هوایی روسیه عملیات خود را از جنوب شرق استان حلب (اثریا) به سمت شهر الرقه مرکز استان الرقه آغاز کردند.
 
یک منبع میدانی به بین الملل فارس گفته که نیروهای سوری تقریبا 140 کیلومتر با شهر الرقه فاصله دارند.
 
نیروهای سوری موفق شدند در ادامه پیشروی های خود به طرف شهر الرقه،منطقه «المسبح» و کوه های«ابوالزین» واقع در حومه شرقی منطقه اثریا را پاکسازی کنند و مساحت پاکسازی امروز را به 10 کیلومتر مربع افزایش دهند.

پیشروی ارتش‌سوریه در پاکسازی «الرقه»

به گزارش جهان به نقل از فارس، از ظهر تا ساعتی قبل جنگنده های روس به شدت مواضع تروریست ها را در حومه شرق «اثریا» تا نزدیکی فرودگاه «الطبقه» هدف قرار دادند.
 
همزمان نیروهای سوری موفق شدند با هجوم سنگین خود علیه داعش، تروریست ها را از منطقه متواری کنند و نزدیک به 8 کیلومتر مربع به طرف فرودگاه پیشروی کنند.
 
به گزارش فارس، عملیات از اثریا شروع شده و هدف اولیه تصرف فرودگاه «الطبقه» واقع در حومه غربی شهر الرقه است وپیشروی ها به سمت فرودگاه همچنان ادامه دارد.
 
عملیات پاکسازی شهر الرقه توسط نیروهای سوری
 
از صبح امروز نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای ویژه «شاهین صحراء» و نیروهای دفاع ملی و با کمک مستشاران روس و نیروی هوایی روسیه عملیات خود را از جنوب شرق استان حلب (اثریا) به سمت شهر الرقه مرکز استان الرقه آغاز کردند.
 
یک منبع میدانی به بین الملل فارس گفته که نیروهای سوری تقریبا 140 کیلومتر با شهر الرقه فاصله دارند.
 
نیروهای سوری موفق شدند در ادامه پیشروی های خود به طرف شهر الرقه،منطقه «المسبح» و کوه های«ابوالزین» واقع در حومه شرقی منطقه اثریا را پاکسازی کنند و مساحت پاکسازی امروز را به 10 کیلومتر مربع افزایش دهند.

پیشروی ارتش‌سوریه در پاکسازی «الرقه»

پرس نیوز