حرکت ارزشمند گلزن استقلال در بازی دیروز +تصویر

حرکت ارزشمند گلزن استقلال در بازی دیروز +تصویر

علی قربانی که گل دوم استقلال مقابل صبای قم را به ثمر رسانده بود، در اقدامی تحسین برانگیز پس از گلزنی پیراهنی که روی آن تصویر شهید مدافع حرم سید روح الله عمادی نقش بسته بود را به دوربین ها نشان داد.

علی قربانی

 

حرکت ارزشمند گلزن استقلال در بازی دیروز +تصویر

علی قربانی که گل دوم استقلال مقابل صبای قم را به ثمر رسانده بود، در اقدامی تحسین برانگیز پس از گلزنی پیراهنی که روی آن تصویر شهید مدافع حرم سید روح الله عمادی نقش بسته بود را به دوربین ها نشان داد.

علی قربانی