بازیکن ستاره باشد اما اخلاق نداشته باشد، ارزشی ندارد

بازیکن ستاره باشد اما اخلاق نداشته باشد، ارزشی ندارد

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس می‌گوید این باشگاه به خاطر مصاحبه‌ای که محسن مسلمان انجام داد، با او برخورد می‌کند.
جعفر کاشانی درباره پیروزی پرسپولیس مقابل سایپا اظهار کرد: تیم ما بازی خوبی انجام داد و توانست با شایستگی به پیروزی برسد. البته این تازه اول راه است و مطمئنا بازی به بازی شرایط تیم بهتر خواهد شد و و بازی‌های زیباتری از پرسپولیس شاهد خواهیم بود.

 

وی درباره مصاحبه‌ای که محسن مسلمان در انتهای بازی انجام داد نیز گفت: مصاحبه مسلمان نشان می‌دهد کار فرهنگی به خوبی در باشگاه انجام نشده است. البته مسئولان باشگاه به خاطر مصاحبه‌ای که مسلمان انجام داد با او برخورد می‌کند زیرا او حق نداشته چنین صحبت‌هایی را مطرح کند. بازیکنان فقط می‌توانند در چارچوب سیاست‌های باشگاه و همینطور مسائل فنی صحبت کند.

 

کاشانی در پایان خاطر نشان کرد: بازیکن ستاره باشد، در بازی‌ها بدرخشد  اما اخلاق نداشته باشد، ارزشی ندارد.

بازیکن ستاره باشد اما اخلاق نداشته باشد، ارزشی ندارد

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس می‌گوید این باشگاه به خاطر مصاحبه‌ای که محسن مسلمان انجام داد، با او برخورد می‌کند.
جعفر کاشانی درباره پیروزی پرسپولیس مقابل سایپا اظهار کرد: تیم ما بازی خوبی انجام داد و توانست با شایستگی به پیروزی برسد. البته این تازه اول راه است و مطمئنا بازی به بازی شرایط تیم بهتر خواهد شد و و بازی‌های زیباتری از پرسپولیس شاهد خواهیم بود.

 

وی درباره مصاحبه‌ای که محسن مسلمان در انتهای بازی انجام داد نیز گفت: مصاحبه مسلمان نشان می‌دهد کار فرهنگی به خوبی در باشگاه انجام نشده است. البته مسئولان باشگاه به خاطر مصاحبه‌ای که مسلمان انجام داد با او برخورد می‌کند زیرا او حق نداشته چنین صحبت‌هایی را مطرح کند. بازیکنان فقط می‌توانند در چارچوب سیاست‌های باشگاه و همینطور مسائل فنی صحبت کند.

 

کاشانی در پایان خاطر نشان کرد: بازیکن ستاره باشد، در بازی‌ها بدرخشد  اما اخلاق نداشته باشد، ارزشی ندارد.