رد شایعه تبانی در یک بازی دوستانه اروپاپی پس از انجام تحقیقات

رد شایعه تبانی در یک بازی دوستانه اروپاپی پس از انجام تحقیقات

شناسه خبر: ۱۰۳۶۴۶۱ سرویس: ورزشی

۱۲ فروردین ۱۳۹۵ – ۰۱:۲۲

به گزارش ، در حالی که برخی اخبار از آلوده بودن بازی دوستانه لیختن اشتاین مقابل جبل الطارق به تبانی حکایت داشت، تحقیقات مشترک یوفا و اتحادیه فوتبال جبل الطارق نشان داد در این رقابت هیچ گونه مورد مشکوکی رخ نداده است.

در این بازی دوستانه روز چهارشنبه گذشته، ۳ گل لیختن اشتاین از جمله یک ضربه آزاد مستقیم مردود اعلام شد و به همین دلیل برخی رسانه های معتبر از تبانی در رقابت منجر به تساوی بدون گل  نوشتند اما تحقیقات ثابت کرد نه این رقابت و نه سایر بازی های دوستانه هیچ گونه مورد مشکوکی نداشته اند.

بر همین اساس اتحادیه فوتبال اروپا با ارسال بیانیه ای ضمن مثبت دانستن تحقیقات مشترک خود و اتحادیه فوتبال جبل الطارق و سالم بودن بازی از عدم وجود تبانی در این نهاد تصمیم گیرنده فوتبال اروپا ابراز رضایت کرد.

رد شایعه تبانی در یک بازی دوستانه اروپاپی پس از انجام تحقیقات

شناسه خبر: ۱۰۳۶۴۶۱ سرویس: ورزشی

۱۲ فروردین ۱۳۹۵ – ۰۱:۲۲

به گزارش ، در حالی که برخی اخبار از آلوده بودن بازی دوستانه لیختن اشتاین مقابل جبل الطارق به تبانی حکایت داشت، تحقیقات مشترک یوفا و اتحادیه فوتبال جبل الطارق نشان داد در این رقابت هیچ گونه مورد مشکوکی رخ نداده است.

در این بازی دوستانه روز چهارشنبه گذشته، ۳ گل لیختن اشتاین از جمله یک ضربه آزاد مستقیم مردود اعلام شد و به همین دلیل برخی رسانه های معتبر از تبانی در رقابت منجر به تساوی بدون گل  نوشتند اما تحقیقات ثابت کرد نه این رقابت و نه سایر بازی های دوستانه هیچ گونه مورد مشکوکی نداشته اند.

بر همین اساس اتحادیه فوتبال اروپا با ارسال بیانیه ای ضمن مثبت دانستن تحقیقات مشترک خود و اتحادیه فوتبال جبل الطارق و سالم بودن بازی از عدم وجود تبانی در این نهاد تصمیم گیرنده فوتبال اروپا ابراز رضایت کرد.