اروپای بدون انگلیس چگونه خواهد بود؟

اروپای بدون انگلیس چگونه خواهد بود؟

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، روزنامه “فرانکفورتر روند شای” در آستانه برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در 23 ژوئن ( سوم تیرماه) در گزارشی به بررسی عواقب وخیم شکل گیری سناریوی خروج این کشور از اتحادیه اروپا پرداخت.

این روزنامه آلمانی در بررسی اوضاع اتحادیه اروپای بدون انگلیس نوشت: اگر انگلیسی ها در اواخر ژوئن به خروج از این اتحادیه رای دهند یک شریک مهم در عرصه بین المللی و دیپلماتیک از دور خارج می شود. این امر علاوه بر آسیب هایی که برای اعتبار جهانی اتحادیه اروپا خواهد داشت تاثیراتی بر وزنه این اتحادیه در زمینه سیاست دفاعی و خارجی نیز دارد که به دشواری قابل پیش بینی است.

“استفانی وایس”، از کارشناسان موسسه “برتلزمان” در این باره می گوید اگر چنین کشور مهمی مانند انگلیس بگوید که ما دیگر نمی خواهیم در اتحادیه اروپا باشیم این یک مسئله جدی برای اعتبار این اتحادیه خواهد بود.

“جنیس ایمنویلیدیس”از مرکز سیاست اروپای بروکسل (EPC) نیز بر این عقیده است که خروج انگلیس از اروپا بعد از ضعف این اتحادیه از طریق بحران مالی، بیکاری گسترده در جنوب اروپا و بحران پناهندگان، پیام دیگری است مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا به آرامی اما مطمئن در یک مسیر رو به افول حرکت می کند.

به گفته وی چینی ها و روس ها می توانند از چنین شرایطی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنند. وقتی که شرایط در اتحادیه اروپا منفی بوده و بی اعتمادی های بزرگ در آن وجود دارد این دو کشور می توانند حداقل تلاش کنند فشار ایجاد کرده و اتحادیه اروپا را بیش از پیش جدا کنند.

به گفته “وایس” با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وزنه های قدرت در بین کشورهای باقی مانده عضو می تواند جابجا شود. بدون انگلیس فرانسه تنها قدرت اتمی و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در اتحادیه اروپا خواهد بود.

“جنیس ایمنویلیدیس” در این باره گفت: اتحادیه اروپا با داشتن دو عضو دائم شورای امنیت تا به حال یک وزنه قابل توجهی محسوب می شد، اما اگر انگلیس از این اتحادیه خارج شود این اتحادیه از این نظر تضعیف می شود.

به گفته “وایس” این برای آلمان مسئله ای ناراحت کننده خواهد بود که ابتکارات مهم اتحادیه اروپا در شورای امنیت سازمان ملل را تنها از طریق پاریس بتواند دنبال کند. البته وی بر این عقیده است که انگلیس در سازمان ملل همچنان با اتحادیه اروپا هماهنگ بوده و سیاست کاملا خلافی را با این اتحادیه در پیش نخواهد گرفت.

این روزنامه آلمانی در ادامه به تغییرات در زمینه سیاست دفاعی با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخته و نوشت: و در زمینه سیاست دفاعی آیا بدون لندن دیگر پیشرفت امکان پذیر نخواهد بود؟ در اصل انگلیسی ها که به لحاظ سنتی بر ائتلاف نظامی ناتو تاکید داشتند در این زمینه ( سیاست دفاعی) نقش ترمز را در اتحادیه اروپا ایفا می کردند. انگلیس همواره با این مسئله مخالف بود که برای عملیات های خارجی یک مقر نظامی در بروکسل وجود داشته باشد و مرتبا درخواست ها برای یک ارتش واحد اروپایی را رد می کرد.

البته با این وجود “ایمنویلیدیس” در این باره تردید دارد که اتحادیه اروپا بدون انگلیس در این زمینه ( سیاست دفاعی) هم بتواند موفقیت بزرگی را کسب کند.

اروپای بدون انگلیس چگونه خواهد بود؟

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، روزنامه “فرانکفورتر روند شای” در آستانه برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در 23 ژوئن ( سوم تیرماه) در گزارشی به بررسی عواقب وخیم شکل گیری سناریوی خروج این کشور از اتحادیه اروپا پرداخت.

این روزنامه آلمانی در بررسی اوضاع اتحادیه اروپای بدون انگلیس نوشت: اگر انگلیسی ها در اواخر ژوئن به خروج از این اتحادیه رای دهند یک شریک مهم در عرصه بین المللی و دیپلماتیک از دور خارج می شود. این امر علاوه بر آسیب هایی که برای اعتبار جهانی اتحادیه اروپا خواهد داشت تاثیراتی بر وزنه این اتحادیه در زمینه سیاست دفاعی و خارجی نیز دارد که به دشواری قابل پیش بینی است.

“استفانی وایس”، از کارشناسان موسسه “برتلزمان” در این باره می گوید اگر چنین کشور مهمی مانند انگلیس بگوید که ما دیگر نمی خواهیم در اتحادیه اروپا باشیم این یک مسئله جدی برای اعتبار این اتحادیه خواهد بود.

“جنیس ایمنویلیدیس”از مرکز سیاست اروپای بروکسل (EPC) نیز بر این عقیده است که خروج انگلیس از اروپا بعد از ضعف این اتحادیه از طریق بحران مالی، بیکاری گسترده در جنوب اروپا و بحران پناهندگان، پیام دیگری است مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا به آرامی اما مطمئن در یک مسیر رو به افول حرکت می کند.

به گفته وی چینی ها و روس ها می توانند از چنین شرایطی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنند. وقتی که شرایط در اتحادیه اروپا منفی بوده و بی اعتمادی های بزرگ در آن وجود دارد این دو کشور می توانند حداقل تلاش کنند فشار ایجاد کرده و اتحادیه اروپا را بیش از پیش جدا کنند.

به گفته “وایس” با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وزنه های قدرت در بین کشورهای باقی مانده عضو می تواند جابجا شود. بدون انگلیس فرانسه تنها قدرت اتمی و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در اتحادیه اروپا خواهد بود.

“جنیس ایمنویلیدیس” در این باره گفت: اتحادیه اروپا با داشتن دو عضو دائم شورای امنیت تا به حال یک وزنه قابل توجهی محسوب می شد، اما اگر انگلیس از این اتحادیه خارج شود این اتحادیه از این نظر تضعیف می شود.

به گفته “وایس” این برای آلمان مسئله ای ناراحت کننده خواهد بود که ابتکارات مهم اتحادیه اروپا در شورای امنیت سازمان ملل را تنها از طریق پاریس بتواند دنبال کند. البته وی بر این عقیده است که انگلیس در سازمان ملل همچنان با اتحادیه اروپا هماهنگ بوده و سیاست کاملا خلافی را با این اتحادیه در پیش نخواهد گرفت.

این روزنامه آلمانی در ادامه به تغییرات در زمینه سیاست دفاعی با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخته و نوشت: و در زمینه سیاست دفاعی آیا بدون لندن دیگر پیشرفت امکان پذیر نخواهد بود؟ در اصل انگلیسی ها که به لحاظ سنتی بر ائتلاف نظامی ناتو تاکید داشتند در این زمینه ( سیاست دفاعی) نقش ترمز را در اتحادیه اروپا ایفا می کردند. انگلیس همواره با این مسئله مخالف بود که برای عملیات های خارجی یک مقر نظامی در بروکسل وجود داشته باشد و مرتبا درخواست ها برای یک ارتش واحد اروپایی را رد می کرد.

البته با این وجود “ایمنویلیدیس” در این باره تردید دارد که اتحادیه اروپا بدون انگلیس در این زمینه ( سیاست دفاعی) هم بتواند موفقیت بزرگی را کسب کند.

اروپای بدون انگلیس چگونه خواهد بود؟

wolrd press news