آمار جالب مهاجم جدید پرسپولیس: استاد گل‌های بی اهمیت!

آمار جالب مهاجم جدید پرسپولیس: استاد گل‌های بی اهمیت!

آی اسپورت – مهدی طارمی و جری بن‌سون، این فصل دو روی یک سکه بودند. اولی زیاد بازی می‌کرد، خوب هم بازی می‌کرد، در کار تیمی تاثیر گذار بود و بهترین گلزن لیگ شد و دومی، هیچکدام از این‌ها را نداشت اما در لحظات حساس بارها به داد پرسپولیس رسید. فصل بعد، پرسپولیسی‌ها هیچکدام از این دو نفر را در اختیار نخواهند داشت و برانکو در قدم اول، می‌خواهد ایوان کریستانوویچ را از بوسنی به ایران بیاورد.

کریستانوویچ کروات، فصل پیش هم اولین گزینه مورد نظر برانکو بود اما بر سر مسائل مالی با پرسپولیس به توافق نرسید و بن‌سون جانشین او شد. شیروکی بریگ بوسنی، مقصد کریستانوویچ به جای پرسپولیس بود. او در این باشگاه ۱۱ گل زد و سومین گلزن برتر لیگ شد اما نکته جالب، اهمیت گل‌های اوست. در بیشتر بازی‌های لیگ برتر ایران از جمله بازی‌های پرسپولیس، برنده بازی را زننده گل اول تعیین می‌کند. پرسپولیس این فصل فقط یک بار بازی که گل اول را خورد را با پیروزی تمام کرد. در بقیه جاهای دنیا شاید آمار به این بدی نباشد، اما معمولا ارزش گل اول با سایر گل‌های یک مسابقه تفاوت زیادی دارد. از ۱۱ گلی که کریستانوویچ در این فصل زده، فقط یکی گل اول بازی بوده و بقیه گل‌های او معمولا گل‌های چندم شیروکی بریگ در روز پیروزی‌های پر گل بوده‌اند.

در بین ۲۵ گلزن لیگ اول کرواسی، از نفر اول با ۱۸ گل تا نفر بیست و پنجم با فقط ۶ گل، همه بیشتر از کریستانوویچ روی گل‌های اول تیم‌شان سهم داشته‌اند. همین فصل مهدی طارمی، در ۵ بازی گل اول بازی را برای پرسپولیس زد و هر ۵ بازی، با برد پرسپولیس تمام شد. جری بن‌سون هم در ۴ بازی با تراکتور، گسترش فولاد، ملوان (برگشت) و استقلال اهواز زننده گل اول پرسپولیس بود که همه این بازی‌ها را پرسپولیس با برد تمام کرد. شاید خرید کریستانوویچ بیشتر از امتیازگیری، به درد تفاضل گل پرسپولیسی‌ها بخورد!

آمار جالب مهاجم جدید پرسپولیس: استاد گل‌های بی اهمیت!

(image)

آی اسپورت – مهدی طارمی و جری بن‌سون، این فصل دو روی یک سکه بودند. اولی زیاد بازی می‌کرد، خوب هم بازی می‌کرد، در کار تیمی تاثیر گذار بود و بهترین گلزن لیگ شد و دومی، هیچکدام از این‌ها را نداشت اما در لحظات حساس بارها به داد پرسپولیس رسید. فصل بعد، پرسپولیسی‌ها هیچکدام از این دو نفر را در اختیار نخواهند داشت و برانکو در قدم اول، می‌خواهد ایوان کریستانوویچ را از بوسنی به ایران بیاورد.

کریستانوویچ کروات، فصل پیش هم اولین گزینه مورد نظر برانکو بود اما بر سر مسائل مالی با پرسپولیس به توافق نرسید و بن‌سون جانشین او شد. شیروکی بریگ بوسنی، مقصد کریستانوویچ به جای پرسپولیس بود. او در این باشگاه ۱۱ گل زد و سومین گلزن برتر لیگ شد اما نکته جالب، اهمیت گل‌های اوست. در بیشتر بازی‌های لیگ برتر ایران از جمله بازی‌های پرسپولیس، برنده بازی را زننده گل اول تعیین می‌کند. پرسپولیس این فصل فقط یک بار بازی که گل اول را خورد را با پیروزی تمام کرد. در بقیه جاهای دنیا شاید آمار به این بدی نباشد، اما معمولا ارزش گل اول با سایر گل‌های یک مسابقه تفاوت زیادی دارد. از ۱۱ گلی که کریستانوویچ در این فصل زده، فقط یکی گل اول بازی بوده و بقیه گل‌های او معمولا گل‌های چندم شیروکی بریگ در روز پیروزی‌های پر گل بوده‌اند.

در بین ۲۵ گلزن لیگ اول کرواسی، از نفر اول با ۱۸ گل تا نفر بیست و پنجم با فقط ۶ گل، همه بیشتر از کریستانوویچ روی گل‌های اول تیم‌شان سهم داشته‌اند. همین فصل مهدی طارمی، در ۵ بازی گل اول بازی را برای پرسپولیس زد و هر ۵ بازی، با برد پرسپولیس تمام شد. جری بن‌سون هم در ۴ بازی با تراکتور، گسترش فولاد، ملوان (برگشت) و استقلال اهواز زننده گل اول پرسپولیس بود که همه این بازی‌ها را پرسپولیس با برد تمام کرد. شاید خرید کریستانوویچ بیشتر از امتیازگیری، به درد تفاضل گل پرسپولیسی‌ها بخورد!