آخرین تصمیم در حضور استاندار/تراکتورسازی در بنیان دیزل به میدان می رود

آخرین تصمیم در حضور استاندار/تراکتورسازی در بنیان دیزل به میدان می رود

آخرین تصمیم در حضور استاندار/تراکتورسازی در بنیان دیزل به میدان می رود

به گزارش ، در جلسه ای که صبح امروز میان مصطفی آجرلو، مصطفی مدبر و استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد تصمیم نهایی درباره میزبانی تراکتور در هفته های ابتدایی اتخاذ شد. در این جلسه مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی اعلام کرد که ورزشگاه اختصاصی این تیم شرایط میزبانی مسابقات لیگ برتر را ندارد و به همین دلیل باشگاه تراکتورسازی قصد دارد در ورزشگاه بنیان دیزل به میدان برود. این پیشنهاد با موافقت مدبر و استاندار آذربایجان شرقی همراه شد و قرار شد در چند روز آینده جلسه ای برای هماهنگی بیشتر میان مدیران تراکتورسازی و گسترش فولاد در همین خصوص برگزار شود.

آخرین تصمیم در حضور استاندار/تراکتورسازی در بنیان دیزل به میدان می رود

(image)

به گزارش ، در جلسه ای که صبح امروز میان مصطفی آجرلو، مصطفی مدبر و استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد تصمیم نهایی درباره میزبانی تراکتور در هفته های ابتدایی اتخاذ شد. در این جلسه مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی اعلام کرد که ورزشگاه اختصاصی این تیم شرایط میزبانی مسابقات لیگ برتر را ندارد و به همین دلیل باشگاه تراکتورسازی قصد دارد در ورزشگاه بنیان دیزل به میدان برود. این پیشنهاد با موافقت مدبر و استاندار آذربایجان شرقی همراه شد و قرار شد در چند روز آینده جلسه ای برای هماهنگی بیشتر میان مدیران تراکتورسازی و گسترش فولاد در همین خصوص برگزار شود.