رونمایی از پیراهن جدید استقلال با اسپانسر نو +تصویر

رونمایی از پیراهن جدید استقلال با اسپانسر نو +تصویر

استقلالی ها در مراسم عقد قرارداد این باشگاه با موسسه اعتباری کوثر حضور یافتند و از پیراهن فصل جدید آبی پوشان رونمایی شد.
با انتخاب موسسه اعتباری کوثر به عنوان اسپانسر جدید استقلال، این شرکت در کنار همراه اول و ۳۶۱ درجه به عنوان دیگر حامیان آبی ها، در فصل جدید فعالیت خواهند کرد.

در مراسم عقد قرارداد میان باشگاه استقلال و موسسه اعتباری کوثر که صبح امروز برگزار شد، بازیکنان استقلال در محل این موسسه حضور یافتند.

بر این اساس، طرح جدید پیراهن استقلال هم رونمایی شد.

سید مهدی رحمتی، خسرو حیدری و امید ابراهیمی

رونمایی از پیراهن جدید استقلال با اسپانسر نو +تصویر

استقلالی ها در مراسم عقد قرارداد این باشگاه با موسسه اعتباری کوثر حضور یافتند و از پیراهن فصل جدید آبی پوشان رونمایی شد.
با انتخاب موسسه اعتباری کوثر به عنوان اسپانسر جدید استقلال، این شرکت در کنار همراه اول و ۳۶۱ درجه به عنوان دیگر حامیان آبی ها، در فصل جدید فعالیت خواهند کرد.

در مراسم عقد قرارداد میان باشگاه استقلال و موسسه اعتباری کوثر که صبح امروز برگزار شد، بازیکنان استقلال در محل این موسسه حضور یافتند.

بر این اساس، طرح جدید پیراهن استقلال هم رونمایی شد.

سید مهدی رحمتی، خسرو حیدری و امید ابراهیمی