همه دیدند که برنامه ۹۰ جهت دار بود/ درباره اشخاص نظری نمی دهم

 

 

پس از قهرمانی ژاپن خیلی ها معتقد بودند تیم ملی امید خیلی هم نتایج بدی نگرفته است.

من فکر می کنم در زمان مسابقات مردم احساساتی شده بودند و آن چیزهایی که گفته می شد را قبول کردند. ما در این مسابقات تیم خوبی داشتیم، در بازی با قطر و ژاپن هم حق مان باخت نبود. همان تیم هایی که در بین ۴ تیم آسیا بودند را به زانو در آورده بودیم، با وجود اینکه همه می دانند این تیم ها ۶-۵ سال است که جمع شده اند و باهم بازی می کنند. ما در مجموع ۴۲ روز با این تیم تمرین داشتیم و واقعا اگر فوتبال روی بدش را به ما نشان نمی داد الان مردم جشن صعود به المپیک را می گرفتند.

بعد از بازگشت هم از پایان ماموریت تان گفتند، دوباره قرار است یکسال مانده به بازی ها یک تیم المپیک جمع کنیم و ببازیم؟

من واقعا سیاست های فدراسیون را نمی دانم که چه شکلی است. ما در چند دهه اخیر نتیجه گرا شده ایم، باید برگردیم ببینیم چه اتفاقات خوبی برای این تیم رخ داده، ما رد مقابل ژاپن ۹۰ دقیقه خوب بودیم. باید برویم دنبال این چیزها و نکات مثبت بازی های تیم ملی را پیدا کنیم.

بعد از حضور خاکپور در برنامه ۹۰ بسیاری معتقد بودند که فردوسی پور  به خاطر کی روش، این تیم را زد.

من دوست ندارم راجع به اتفاقات صحبت کنم ولی همه دیدند که ۹۰ جهت دار بود. من بین مردم زندگی می کنم و بازخوردهای برنامه را دیده ام. فکر می کنم همه کارشناسان متوجه شدند که این برنامه جهت دار بود و این موضوع به فوتبال ما کمکی نمی کند.

پشیمان نیستید که از بازیکنان در پست خودشان استفاده نکردید؟

بضاعت ما همین بود، نمی توانستیم که کار خارج از عرف انجام بدهیم، همین بازیکنان را داشتیم و مجبور بودیم برای تقسیم انرژی آن ها را جابه جا کنیم.

نقش ادبیات مایلی کهن را در هجمه ها علیه تیم ملی چطور دیدید؟

همانطور که گفتم اصلا دوست ندارم درباره اشخاص صحبت کنم و در این باره هم نظری ندارم.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

فانتزی

عرفان دینی