اصفهانیان: استقلال از داوری ضرر نکرده است

اصفهانیان: استقلال از داوری ضرر نکرده است

فریدون اصفهانیان در این‌باره به “ورزش سه” می‌گوید: من نمی‌دانم استقلالی‌ها از کدام صحنه شکایت دارند چراکه بازی را ندیدم اما در گزارشی که اعضای دپارتمان داوری با بازبینی فیلم بازی به ما دادند، اعلام کردند که تصمیم‌های داوری در این بازی به ضرر استقلالی‌ها نبوده است.

او در مورد اینکه پرسپولیسی‌ها معتقد بودند داور باید در بازی با سیاه‌جامگان یک خطای هند هم به نفعشان می‌گرفت هم گفت: من این بازی را دیدم و البته در گزارشی که دپارتمان داوری به ما داد تصمیم داور تایید شد و پرسپولیسی‌ها هم از اشتباه‌های داوری ضرر نکرده‌اند. البته ممکن است داور در یک بازی یک خطای اشتباه بگیرد اما آنچه که مسلم است عملکرد داوری در هفته بیست‌وچهارم لیگ‌برتر مثبت بوده است.

اصفهانیان: استقلال از داوری ضرر نکرده است

فریدون اصفهانیان در این‌باره به “ورزش سه” می‌گوید: من نمی‌دانم استقلالی‌ها از کدام صحنه شکایت دارند چراکه بازی را ندیدم اما در گزارشی که اعضای دپارتمان داوری با بازبینی فیلم بازی به ما دادند، اعلام کردند که تصمیم‌های داوری در این بازی به ضرر استقلالی‌ها نبوده است.

او در مورد اینکه پرسپولیسی‌ها معتقد بودند داور باید در بازی با سیاه‌جامگان یک خطای هند هم به نفعشان می‌گرفت هم گفت: من این بازی را دیدم و البته در گزارشی که دپارتمان داوری به ما داد تصمیم داور تایید شد و پرسپولیسی‌ها هم از اشتباه‌های داوری ضرر نکرده‌اند. البته ممکن است داور در یک بازی یک خطای اشتباه بگیرد اما آنچه که مسلم است عملکرد داوری در هفته بیست‌وچهارم لیگ‌برتر مثبت بوده است.