بزرگترین حق اطاعت انسان از خداوند است

بزرگترین حق اطاعت انسان از خداوند است

 

به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم ، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در جلسه درس اخلاق خود که در دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد با تأکید بر مطالبه حق از سوی انسان اظهار داشت: این مطالبه‌گری تنها در رابطه با حق انسان بر انسان مطرح است و در رابطه انسان با خداوند صدق نمی‌کند.

وی با اشاره به صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند گفت: خداوند در قرآن کریم این حق را به مؤمنان داده که آن‌ها همواره پیروز در امور باشند، و این مسئله از باب رحمت او است که برخی امور را خودش علیه خودش قرار دهد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صفت مالک بودن خداوند بر همه امور اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه خداوند مالکیت همه امور را به عهده دارد، پس هیچ‌کس بر خداوند حقی ندارد و نمی‌توانیم ادعا کنیم که انسان تسلطی بر خداوند ندارد.

آیت‌الله مصباح یزدی با تأکید بر اینکه انسان به‌صورت مستقل از خداوند دارای مالکیت نیست، تصریح کرد: حق تسلط قانونی بر یک‌چیز است و در آن نوعی تسلط و مالکیت بر چیزهای خارجی به اثبات می‌رسد و انسان وقتی مالک چیزی شد دیگر انسان دیگر نمی‌تواند ادعای مالکیت آن شی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه انسان چیزی از خود ندارد که ادعای مالکیت آن را داشته باشد و همه امور و اشیاء از آن خداوند است خاطرنشان کرد: حتی ورود انسان به بهشت برین نیز از الطاف خداوندی و یک نوع قرارداد بین خدا و بنده است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم به رساله حقوق از امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: در این رساله امام سجاد(ع) به انواع حق‌های خداوند بر انسان پرداخته است و پاسخگوی سوالاتی است که مردم درباره آن دارند.

آیت‌الله مصباح یزدی به شرایط عقد نکاح اشاره کرد و گفت: اجرای شرعی و قانونی شرایط ضمن عقد بر همسر واجب است و همسر می‌تواند بعد از ازدواج آن را مطالبه‌گری کند.

وی بزرگترین حق خداوند بر انسان را اطاعت دانست و گفت: انسان باید همواره اطاعت از خداوند را جزو اصول خود در زندگی قرار دهد چرا که این حق اصل و مبنای حقوق دیگر است و به‌جای اطاعت از شیطان باید به عبادت خداوند پرداخت.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به نابرابر بودن حقوق و یکسان نبودن آن خاطرنشان کرد: حتی در سکون آدمی نیز خداوند بر انسان حقی دارد و به دلیل نابرابری حقوق، برخی از حقوق بزرگ‌تر از حقوق دیگر است.

 

بزرگترین حق اطاعت انسان از خداوند است

 

به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم ، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در جلسه درس اخلاق خود که در دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد با تأکید بر مطالبه حق از سوی انسان اظهار داشت: این مطالبه‌گری تنها در رابطه با حق انسان بر انسان مطرح است و در رابطه انسان با خداوند صدق نمی‌کند.

وی با اشاره به صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند گفت: خداوند در قرآن کریم این حق را به مؤمنان داده که آن‌ها همواره پیروز در امور باشند، و این مسئله از باب رحمت او است که برخی امور را خودش علیه خودش قرار دهد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صفت مالک بودن خداوند بر همه امور اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه خداوند مالکیت همه امور را به عهده دارد، پس هیچ‌کس بر خداوند حقی ندارد و نمی‌توانیم ادعا کنیم که انسان تسلطی بر خداوند ندارد.

آیت‌الله مصباح یزدی با تأکید بر اینکه انسان به‌صورت مستقل از خداوند دارای مالکیت نیست، تصریح کرد: حق تسلط قانونی بر یک‌چیز است و در آن نوعی تسلط و مالکیت بر چیزهای خارجی به اثبات می‌رسد و انسان وقتی مالک چیزی شد دیگر انسان دیگر نمی‌تواند ادعای مالکیت آن شی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه انسان چیزی از خود ندارد که ادعای مالکیت آن را داشته باشد و همه امور و اشیاء از آن خداوند است خاطرنشان کرد: حتی ورود انسان به بهشت برین نیز از الطاف خداوندی و یک نوع قرارداد بین خدا و بنده است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم به رساله حقوق از امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: در این رساله امام سجاد(ع) به انواع حق‌های خداوند بر انسان پرداخته است و پاسخگوی سوالاتی است که مردم درباره آن دارند.

آیت‌الله مصباح یزدی به شرایط عقد نکاح اشاره کرد و گفت: اجرای شرعی و قانونی شرایط ضمن عقد بر همسر واجب است و همسر می‌تواند بعد از ازدواج آن را مطالبه‌گری کند.

وی بزرگترین حق خداوند بر انسان را اطاعت دانست و گفت: انسان باید همواره اطاعت از خداوند را جزو اصول خود در زندگی قرار دهد چرا که این حق اصل و مبنای حقوق دیگر است و به‌جای اطاعت از شیطان باید به عبادت خداوند پرداخت.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به نابرابر بودن حقوق و یکسان نبودن آن خاطرنشان کرد: حتی در سکون آدمی نیز خداوند بر انسان حقی دارد و به دلیل نابرابری حقوق، برخی از حقوق بزرگ‌تر از حقوق دیگر است.

 

بزرگترین حق اطاعت انسان از خداوند است