شایعه داغ در خصوص رضاییان اطراف اردوی پرسپولیس

شایعه داغ در خصوص رضاییان اطراف اردوی پرسپولیس

علی کریمی چهره محبوب پرسپولیسی ها امروز سرزده به اردوی این تیم رفت تا به آنها روحیه بدهد. امشب پرسپولیس دیدار حساسی مقابل فولاد در آزادی دارد. البته همزمان با حضور کریمی در اردوی قرمزها شایعه جالبی به راه افتاد؛ اینکه کریمی رفته تا با برانکو درباره بازگشت رامین به پرسپولیس صحبت کند. البته این شایعه از سوی کسی تائید نشده است.

شایعه داغ در خصوص رضاییان اطراف اردوی پرسپولیس

علی کریمی چهره محبوب پرسپولیسی ها امروز سرزده به اردوی این تیم رفت تا به آنها روحیه بدهد. امشب پرسپولیس دیدار حساسی مقابل فولاد در آزادی دارد. البته همزمان با حضور کریمی در اردوی قرمزها شایعه جالبی به راه افتاد؛ اینکه کریمی رفته تا با برانکو درباره بازگشت رامین به پرسپولیس صحبت کند. البته این شایعه از سوی کسی تائید نشده است.