واگذاری تمام خدمات مورد نیاز اپراتورها

واگذاری تمام خدمات مورد نیاز اپراتورها

به گزارش جهان به نقل از میزان، محمود خسروی افزود: خدمات مورد نیاز اپراتورها واگذار شده و اکنون هیچ اپراتوری نمی تواند ادعا کند که نتوانسته است از شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. این موفقیت بزرگ در سایه تلاش های شبانه روزی و صادقانه نیروی انسانی این شرکت به دست آمده است .
 
ایران اکنون دارای سه اپراتور رسمی فعال در بخش تلفن همراه است و قرار است به زودی دارای اپراتور مجازی تلفن همراه نیز شود.
 
مقرر است 18 شرکت نیز اپراتوری تلفن ثابت را عهده دار شوند.
 
خسروی در ادامه تاکید کرد، تاکنون گام های متعددی برای ارائه خدمات به مردم برداشته شده است و گام های بعدی را بلندتر برخواهیم داشت .
 
اسماعیل رادکانی معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این مراسم به دستاوردهای شرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال 94 پهنای باند از 200 گیگابیت (واحد حافظه رایانه) با رشد سه برابری به 600 گیگابیت افزایش یافت و ظرفیت آدرس اینترنت داخلی (ip) نیز از 107 گیگ به 195 گیگ رسید.
 
وی افزود: اترنت( Vpls ) نیز از 47 گیگ با رشدی پنج برابری به 275 گیگ رسید.
 
اترنت یک تکنولوژی محلی (LAN) است.در شبکه های LAN مجموعه ای از دستگاه های موجود در یک حوزه جغرافیائی محدود، نظیر یک ساختمان به یکدیگر متصل می شوند.
 
مسعودرضا سلطانی معاون طرح و توسعه و فناوریهای نوین شرکت ارتباطات زیرساخت نیز دراین مراسم به بهره برداری از پروژه های مهم تدبیر 1 و 2 ، تلاش 1 و 2 و فجر در سال 94 اشاره کرد و افزود: با افتتاح این پروژه ها در سال گذشته شاهد ارائه خدمات مطلوب به هموطنان عزیز در بخش ارتباطات هستیم.

واگذاری تمام خدمات مورد نیاز اپراتورها

به گزارش جهان به نقل از میزان، محمود خسروی افزود: خدمات مورد نیاز اپراتورها واگذار شده و اکنون هیچ اپراتوری نمی تواند ادعا کند که نتوانسته است از شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. این موفقیت بزرگ در سایه تلاش های شبانه روزی و صادقانه نیروی انسانی این شرکت به دست آمده است .
 
ایران اکنون دارای سه اپراتور رسمی فعال در بخش تلفن همراه است و قرار است به زودی دارای اپراتور مجازی تلفن همراه نیز شود.
 
مقرر است 18 شرکت نیز اپراتوری تلفن ثابت را عهده دار شوند.
 
خسروی در ادامه تاکید کرد، تاکنون گام های متعددی برای ارائه خدمات به مردم برداشته شده است و گام های بعدی را بلندتر برخواهیم داشت .
 
اسماعیل رادکانی معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این مراسم به دستاوردهای شرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال 94 پهنای باند از 200 گیگابیت (واحد حافظه رایانه) با رشد سه برابری به 600 گیگابیت افزایش یافت و ظرفیت آدرس اینترنت داخلی (ip) نیز از 107 گیگ به 195 گیگ رسید.
 
وی افزود: اترنت( Vpls ) نیز از 47 گیگ با رشدی پنج برابری به 275 گیگ رسید.
 
اترنت یک تکنولوژی محلی (LAN) است.در شبکه های LAN مجموعه ای از دستگاه های موجود در یک حوزه جغرافیائی محدود، نظیر یک ساختمان به یکدیگر متصل می شوند.
 
مسعودرضا سلطانی معاون طرح و توسعه و فناوریهای نوین شرکت ارتباطات زیرساخت نیز دراین مراسم به بهره برداری از پروژه های مهم تدبیر 1 و 2 ، تلاش 1 و 2 و فجر در سال 94 اشاره کرد و افزود: با افتتاح این پروژه ها در سال گذشته شاهد ارائه خدمات مطلوب به هموطنان عزیز در بخش ارتباطات هستیم.

واگذاری تمام خدمات مورد نیاز اپراتورها

خرید بک لینک