اپوزیسیون، کودکان را بازیچه می کند

اپوزیسیون، کودکان را بازیچه می کند

به گزارش جهان نیوز به نقل از مهر به نقل از رویترز، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا می گوید قصد صحبت با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را دارد تا از مخالفین دولت کاراکاس بخواهد کودکان را به شرکت در تظاهرات های خشونت باری که در سراسر کشور جریان دارد، وادار نکنند.

گفتنی است حضور معترضین نوجوانی که ماسک به چهره دارند، به یکی از تصاویر شایع اعتراضات خیابانی ونزوئلا تبدیل شده است که از ماه میلادی آوریل جریان دارد.

این در حالی است که دستکم ۶ نفر از ۶۷ قربانی تظاهرات های اخیر، کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.به گفته مادورو، اپوزیسیون کودکان را برای عضویت در گروه های تروریستی تحت تعلیم قرار می دهد.

وی در این راستا گفت: از پاپ می خواهم تا اپوزیسیون را به ترک خصومت ترغیب کند حال آنکه بزرگترین خواست من توقف واداشتن کودکان به مشارکت در کارهای خشونت آمیز است.

گفتنی است معترضین ونزوئلایی به بهانه ضعف اقتصادی، خواهان کناره گیری مادورو و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند حال آنکه رئیس جمهوری ونزوئلا تنش های اخیر را ناشی از کودتای اقتصادی اپوزیسیون غربگرا می داند.

 

اپوزیسیون، کودکان را بازیچه می کند

به گزارش جهان نیوز به نقل از مهر به نقل از رویترز، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا می گوید قصد صحبت با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را دارد تا از مخالفین دولت کاراکاس بخواهد کودکان را به شرکت در تظاهرات های خشونت باری که در سراسر کشور جریان دارد، وادار نکنند.

گفتنی است حضور معترضین نوجوانی که ماسک به چهره دارند، به یکی از تصاویر شایع اعتراضات خیابانی ونزوئلا تبدیل شده است که از ماه میلادی آوریل جریان دارد.

این در حالی است که دستکم ۶ نفر از ۶۷ قربانی تظاهرات های اخیر، کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.به گفته مادورو، اپوزیسیون کودکان را برای عضویت در گروه های تروریستی تحت تعلیم قرار می دهد.

وی در این راستا گفت: از پاپ می خواهم تا اپوزیسیون را به ترک خصومت ترغیب کند حال آنکه بزرگترین خواست من توقف واداشتن کودکان به مشارکت در کارهای خشونت آمیز است.

گفتنی است معترضین ونزوئلایی به بهانه ضعف اقتصادی، خواهان کناره گیری مادورو و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند حال آنکه رئیس جمهوری ونزوئلا تنش های اخیر را ناشی از کودتای اقتصادی اپوزیسیون غربگرا می داند.

 

اپوزیسیون، کودکان را بازیچه می کند