ترسناک ترین چهره برای پرسپولیس+تصویر

ترسناک ترین چهره برای پرسپولیس+تصویر

فومینگ داور چینی قرار است جدال تیم های الریان و پرسپولیس را قضاوت کند. این داور چینی در حالی قضاوت این مسابقه را برعهده دارد که در مسابقات مقدماتی جام جهانی و در دیدار بین تیم های تایلند و عربستان یک پنالتی عجیب برای سعودی ها گرفت و باعث شد تا فدراسیون فوتبال تایلند از این داور شکایت کند.

 تیم های الریان و پرسپولیس یک نکته جالب همراه خود دارد.

فومینگ داور چینی قرار است جدال تیم های الریان و را قضاوت کند. این داور چینی در حالی قضاوت این مسابقه را برعهده دارد که در مسابقات و در دیدار بین تیم های و یک پنالتی عجیب برای سعودی ها  گرفت و باعث شد تا تایلند از این داور شکایت کند.

هواداران تایلند، فو مینگ داور چینی را به حمایت از سعودی‌ها متهم کردند. آنها بر این باور هستند که این داور چینی یک خطای پنالتی آشکار برای تیم آنها نگرفت و از طرف دیگر هم یک پنالتی مشکوک را به سعودی‌ها هدیه داد تا آنها پیروز بازی شوند.

هواداران تایلند بعد از پایان بازی لباس عربی را بر تن داور چینی کردند و از او به عنوان داور چینی عربستانی یاد کردند.

 

 

ترسناک ترین چهره برای پرسپولیس+تصویر

فومینگ داور چینی قرار است جدال تیم های الریان و پرسپولیس را قضاوت کند. این داور چینی در حالی قضاوت این مسابقه را برعهده دارد که در مسابقات مقدماتی جام جهانی و در دیدار بین تیم های تایلند و عربستان یک پنالتی عجیب برای سعودی ها گرفت و باعث شد تا فدراسیون فوتبال تایلند از این داور شکایت کند.

 تیم های الریان و پرسپولیس یک نکته جالب همراه خود دارد.

فومینگ داور چینی قرار است جدال تیم های الریان و را قضاوت کند. این داور چینی در حالی قضاوت این مسابقه را برعهده دارد که در مسابقات و در دیدار بین تیم های و یک پنالتی عجیب برای سعودی ها  گرفت و باعث شد تا تایلند از این داور شکایت کند.

هواداران تایلند، فو مینگ داور چینی را به حمایت از سعودی‌ها متهم کردند. آنها بر این باور هستند که این داور چینی یک خطای پنالتی آشکار برای تیم آنها نگرفت و از طرف دیگر هم یک پنالتی مشکوک را به سعودی‌ها هدیه داد تا آنها پیروز بازی شوند.

هواداران تایلند بعد از پایان بازی لباس عربی را بر تن داور چینی کردند و از او به عنوان داور چینی عربستانی یاد کردند.