چگونه امام صادق (ع) از اسلام در برابر توطئه‌ها دفاع کردند؟

چگونه امام صادق (ع) از اسلام در برابر توطئه‌ها دفاع کردند؟

امام صادق

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر علوی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امام جعفر بن محمد (ع) ملقب به صادق، از امامان بسیار مهم و تاثیرگذار شیعی اثنی عشری و امامیه هستند. این بزرگوار به همراه پدر گرانقدرشان امام محمد باقر (ع) توانستند از فرصت پیش‌آمده در دوران ضعف حکومت اموی‌ها که حکومتی بسیار ظالم و مستبد بود و بهره‌ای از علم و سهمی از دانش و خرد نداشت و همچنین از ابتدای سلسه عباسی‌ها که در ابتدای امر بودند و علم‌گرایی و دانش و خرد را شعار خود ولو ظاهرا قرار داده بودند، استفاده کنند و به تعمیق باورهای دینی و علمی مسلمانان بپردازند.

او ادامه داد: در زمانی که بویژه بنی‌عباس تلاش کردند برای مشغول کردن دانشمندان و علما، جمع‌هایی مختلف از گرایش‌های اعتقادی و علمی متفاوت عالم آن روز ایجاد کنند، امام جعفر صادق (ع) با تشکیل جلسات علمی و پرورش دانشجویان و اهل علم در مسیر صحیح و با چارچوب‌های صحیح دینی تلاش کردند که از دین مبین اسلام محافظت کنند و این امر در نگهداری دین بسیار مهم بود.

علوی‌کیا بیان کرد: کاری که بنی‌امیه با زور و ضرب شمشیر نتوانسته بودند انجام دهند، بنی‌عباس تلاش کردند با هرج و مرج علمی و تشویش اذهان انجام دهند که این توطئه نیز با درایت امام صادق (ع) نقش بر آب شد و با جهت‌دهی صحیح اندیشه‌ها و خردها و قلب‌ها به مسیر صحیح اسلام و معرفی مسیر صحیح دین با آموزه‌های منطقی دینی، تلاش کردند از دین مبین اسلام محافظت کنند.

وی گفت: برای این کار، لازم بود تشنگان علم و کسانی که به مسایل علمی علاقه‌مند بودند، حول یک محور جمع شوند. ایشان با ایجاد کرسی تدریس در مدینه النبی و بعد اعزام دانش‌آموختگان این مکتب به شهرهایی از جمله کوفه، بصره، قم، اهواز و دیگر شهرها تلاش کردند مبانی صحیح و تفکر صحیح علمی در جای جای عالم اسلامی منتشر شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعت نفت اظهار کرد: از این گذر، جهان اسلام بهره‌های بسیار برد؛ به‌جز این‌که اساس اسلام حفظ شد، گرایش افراد بسیار زیادی به مباحث علمی و مرجعیت علمی بسیاری از شاگردان امام صادق (ع) حائز اهمیت است، آن هم در علوم مختلف از جمله فیزیک و اخترشناسی و نجوم و ریاضی و بسیاری دیگر از شاخه‌های دیگر علمی که منشأ آن‌ها به یکی از شاگردان ممتاز دروس و حلقه‌های علمی امام صادق (ع) برمی‌گردد و این افراد منشأ بسیاری از اختراعات و اکتشافات و بسیاری از علوم شدند و امروزه نیز از این علوم استفاده می‌کنیم.

وی گفت: در برهه‌ای که تمدن اسلامی به افول کشیده شد، این غربی‌ها بودند که از دستاوردهای علمی مسلمانان که عموما منشأ و مرجع اصلی آن‌ها نیز شاگردان امام صادق (ع) بودند، استفاده کردند و امروزه آن‌ها به‌عنوان صاحبان علم مطرح هستند در حالی که ابداع‌کننده و شروع‌کننده بسیاری از این علوم، مسلمانان و بویژه شاگردان امام صادق (ع) بوده‌اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعت نفت افزود: باید به روشنی دانست که شیعه امام صادق (ع) شیعه‌ای اهل علم است و به علم و عالمان و دستاوردهای علمی اهمیت می‌دهد و آنچنان که به ما فرموده‌اند، اگر بخواهید به قدرت برسید این قدرت به‌دست نمی‌آید مگر با علم. اگر بخواهیم امروزه در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتوانیم از حقوق خود در برابر دشمن دفاع کنیم باید به سلاح علم مسلح باشیم.

چگونه امام صادق (ع) از اسلام در برابر توطئه‌ها دفاع کردند؟

(image)

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر علوی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امام جعفر بن محمد (ع) ملقب به صادق، از امامان بسیار مهم و تاثیرگذار شیعی اثنی عشری و امامیه هستند. این بزرگوار به همراه پدر گرانقدرشان امام محمد باقر (ع) توانستند از فرصت پیش‌آمده در دوران ضعف حکومت اموی‌ها که حکومتی بسیار ظالم و مستبد بود و بهره‌ای از علم و سهمی از دانش و خرد نداشت و همچنین از ابتدای سلسه عباسی‌ها که در ابتدای امر بودند و علم‌گرایی و دانش و خرد را شعار خود ولو ظاهرا قرار داده بودند، استفاده کنند و به تعمیق باورهای دینی و علمی مسلمانان بپردازند.

او ادامه داد: در زمانی که بویژه بنی‌عباس تلاش کردند برای مشغول کردن دانشمندان و علما، جمع‌هایی مختلف از گرایش‌های اعتقادی و علمی متفاوت عالم آن روز ایجاد کنند، امام جعفر صادق (ع) با تشکیل جلسات علمی و پرورش دانشجویان و اهل علم در مسیر صحیح و با چارچوب‌های صحیح دینی تلاش کردند که از دین مبین اسلام محافظت کنند و این امر در نگهداری دین بسیار مهم بود.

علوی‌کیا بیان کرد: کاری که بنی‌امیه با زور و ضرب شمشیر نتوانسته بودند انجام دهند، بنی‌عباس تلاش کردند با هرج و مرج علمی و تشویش اذهان انجام دهند که این توطئه نیز با درایت امام صادق (ع) نقش بر آب شد و با جهت‌دهی صحیح اندیشه‌ها و خردها و قلب‌ها به مسیر صحیح اسلام و معرفی مسیر صحیح دین با آموزه‌های منطقی دینی، تلاش کردند از دین مبین اسلام محافظت کنند.

وی گفت: برای این کار، لازم بود تشنگان علم و کسانی که به مسایل علمی علاقه‌مند بودند، حول یک محور جمع شوند. ایشان با ایجاد کرسی تدریس در مدینه النبی و بعد اعزام دانش‌آموختگان این مکتب به شهرهایی از جمله کوفه، بصره، قم، اهواز و دیگر شهرها تلاش کردند مبانی صحیح و تفکر صحیح علمی در جای جای عالم اسلامی منتشر شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعت نفت اظهار کرد: از این گذر، جهان اسلام بهره‌های بسیار برد؛ به‌جز این‌که اساس اسلام حفظ شد، گرایش افراد بسیار زیادی به مباحث علمی و مرجعیت علمی بسیاری از شاگردان امام صادق (ع) حائز اهمیت است، آن هم در علوم مختلف از جمله فیزیک و اخترشناسی و نجوم و ریاضی و بسیاری دیگر از شاخه‌های دیگر علمی که منشأ آن‌ها به یکی از شاگردان ممتاز دروس و حلقه‌های علمی امام صادق (ع) برمی‌گردد و این افراد منشأ بسیاری از اختراعات و اکتشافات و بسیاری از علوم شدند و امروزه نیز از این علوم استفاده می‌کنیم.

وی گفت: در برهه‌ای که تمدن اسلامی به افول کشیده شد، این غربی‌ها بودند که از دستاوردهای علمی مسلمانان که عموما منشأ و مرجع اصلی آن‌ها نیز شاگردان امام صادق (ع) بودند، استفاده کردند و امروزه آن‌ها به‌عنوان صاحبان علم مطرح هستند در حالی که ابداع‌کننده و شروع‌کننده بسیاری از این علوم، مسلمانان و بویژه شاگردان امام صادق (ع) بوده‌اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعت نفت افزود: باید به روشنی دانست که شیعه امام صادق (ع) شیعه‌ای اهل علم است و به علم و عالمان و دستاوردهای علمی اهمیت می‌دهد و آنچنان که به ما فرموده‌اند، اگر بخواهید به قدرت برسید این قدرت به‌دست نمی‌آید مگر با علم. اگر بخواهیم امروزه در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتوانیم از حقوق خود در برابر دشمن دفاع کنیم باید به سلاح علم مسلح باشیم.