عضو مجلس خبرگان: «فائزه‌هاشمی» معنای دین را نمی‌فهمد

عضو مجلس خبرگان: «فائزه‌هاشمی» معنای دین را نمی‌فهمد

آیت‌الله اسدالله ایمانی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، درباره هتاکی و شبهه‌افکنی اخیر فائزه هاشمی درباره حکومت دینی اظهار کرد: اشخاصی که این حرفها را می‌زنند معنای حقیقی دین را نفهمیدند. یکی از معانی دین اداره امور مردم است و عمده دستورالعملهای دین مدیریت جامعه، سیاست منزل و سیاست جامعه است.

آیت‌الله ایمانی با بیان اینکه کسی که می‌خواهد دین را خلاصه در مسائل فردی، خلاقی و منزوی از جامعه کند، هویت و معنای واقعی دین را نفهمیده است، متذکر شد: این همان تلقی صوفی‌گرایانه است نسبت به دین است. باورهایی منفی است که متأسفانه در جامعه طرفدارانی پیدا کرده و می‌خواهند با دین تنها حالت مذهبی و معنوی‌شان را اقناع کنند.

عضو مجلس خبرگان  افزود: قران مجید با صراحت اعلام می‌کند ما به پیامبران صاحب شریعت همچون پیامبر اکرم(ص) و حضرت ابراهیم(ع) و حضرت عیسی(ع) وحی کردیم و دستور دادیم که «أن أقیموا الدین» یعنی دین را بپا دارید و خیمه دین را برپا کنید.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه خیمه دین حکومت و سیاست و اداره امور جامعه است، خاطرنشان کرد: اگر برخورد غلطی توسط شخصی در جامعه صورت می‌گیرد، به پای فردی است که اشتباه کرده و این مسئله ربطی به دین ندارد. این دیدگاه، دیدگاه بسیار غلطی است و دیانت ما با سیاست ما عجین است.

آیت‌الله ایمانی با بیان اینکه زمانی که حکومت دینی نبود مسائلی چون روزه‌خواری و بدحجابی هزاران مورد بود، تصریح کرد: برای این افراد هزار مورد فسق و فجور که حاکم بود به چشم نمی‌آمد ولی چند مورد خلاف در جامعه اسلامی به چشم می‌آید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در زمان نبود حکومت دینی، به اندازه‌ای گناه در جامعه رواج داشت که مسائلی چون شرب خمر، بدحجابی و روزه‌خواری مشکل به حساب نمی‌آمد، اظهار کرد: آن زمان بدی و زشتی حاکم بود اما امروز ارزشها حاکم است و یک زشتی اندک در جامعه مانند لکه  سیاهی  است که خودش را نشان می‌دهد. با این‌حال وضعیت کنونی قابل مقایسه با گذشته نیست.

منبع:

عضو مجلس خبرگان: «فائزه‌هاشمی» معنای دین را نمی‌فهمد

(image)

آیت‌الله اسدالله ایمانی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، درباره هتاکی و شبهه‌افکنی اخیر فائزه هاشمی درباره حکومت دینی اظهار کرد: اشخاصی که این حرفها را می‌زنند معنای حقیقی دین را نفهمیدند. یکی از معانی دین اداره امور مردم است و عمده دستورالعملهای دین مدیریت جامعه، سیاست منزل و سیاست جامعه است.

آیت‌الله ایمانی با بیان اینکه کسی که می‌خواهد دین را خلاصه در مسائل فردی، خلاقی و منزوی از جامعه کند، هویت و معنای واقعی دین را نفهمیده است، متذکر شد: این همان تلقی صوفی‌گرایانه است نسبت به دین است. باورهایی منفی است که متأسفانه در جامعه طرفدارانی پیدا کرده و می‌خواهند با دین تنها حالت مذهبی و معنوی‌شان را اقناع کنند.

عضو مجلس خبرگان  افزود: قران مجید با صراحت اعلام می‌کند ما به پیامبران صاحب شریعت همچون پیامبر اکرم(ص) و حضرت ابراهیم(ع) و حضرت عیسی(ع) وحی کردیم و دستور دادیم که «أن أقیموا الدین» یعنی دین را بپا دارید و خیمه دین را برپا کنید.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه خیمه دین حکومت و سیاست و اداره امور جامعه است، خاطرنشان کرد: اگر برخورد غلطی توسط شخصی در جامعه صورت می‌گیرد، به پای فردی است که اشتباه کرده و این مسئله ربطی به دین ندارد. این دیدگاه، دیدگاه بسیار غلطی است و دیانت ما با سیاست ما عجین است.

آیت‌الله ایمانی با بیان اینکه زمانی که حکومت دینی نبود مسائلی چون روزه‌خواری و بدحجابی هزاران مورد بود، تصریح کرد: برای این افراد هزار مورد فسق و فجور که حاکم بود به چشم نمی‌آمد ولی چند مورد خلاف در جامعه اسلامی به چشم می‌آید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در زمان نبود حکومت دینی، به اندازه‌ای گناه در جامعه رواج داشت که مسائلی چون شرب خمر، بدحجابی و روزه‌خواری مشکل به حساب نمی‌آمد، اظهار کرد: آن زمان بدی و زشتی حاکم بود اما امروز ارزشها حاکم است و یک زشتی اندک در جامعه مانند لکه  سیاهی  است که خودش را نشان می‌دهد. با این‌حال وضعیت کنونی قابل مقایسه با گذشته نیست.

منبع: