ناگفته‌هایی از ماجرای تقریظ رهبری بر «نامیرا»

ناگفته‌هایی از ماجرای تقریظ رهبری بر «نامیرا»

به گزارش جهان به نقل از نسیم، صادق کرمیار نویسنده رمان تحسین شده “نامیرا” در مطلبی که در صفحات اجتماعی خود منتشر کرده است به بیان خاطره‌ای از دیدار خود با رهبر انقلاب منتشر کرده است که در ذیل می‌آید:
 
«هیچ رهبری در تاریخ جهان نمی‌شناسم که به اندازه ایشان بر ادبیات و هنر تسلط تخصصی داشته باشد و این دو را به مثابه راهبردی‌ترین حرکت فرهنگ ساز در جامعه تبیین کرده باشد.
 
حلاوت دیدار با رهبر معظم انقلاب برایم فراموش شدنی نیست. در لحظه مواجهه با ایشان از تیزهوشی و ذهن دقیقشان حیرت کردم که در میان این همه مشغله‌های غیر قابل تصور، مرا که هماره از رسانه‌ای شدن پرهیز داشتم، از روی عکسی که بر جلد کتاب نامیرا بود شناختند و هنوز به ایشان نزدیک نشده بودم که فرمودند: من کتاب شما را خوانده‌ام و به همه توصیه کردم آن را بخوانند.
 
نمی‌دانم چرا یکباره دچار شرمی شدم که دیگر نتوانستم آنچه را می‌خواستم بگویم، بگویم. فقط گفتم: اگر امکان دارد دستخط شما را تبرکا داشته باشم. گفتند: بله، من تقریظی بر کتاب شما نوشته‌ام از آقایان بگیرید. که البته با وجود پیگیری‌ها، هنوز آقایان دستخط را نداده‌اند.
 
البته هنوز یک سوال هم در ذهنم بی‌پاسخ مانده است که چرا صداوسیما با وجود فرمایش‌های رهبری درباره کتاب «نامیرا» و با وجود پیگیری های مستمر بنده، مجوز ساخت سریال آن را به بنده نداده اند. آنها هر مزخرفی را حاضرند بسازند، ولی در مقابل نامیرا مقاومت می‌کنند.
 

ناگفته‌هایی از ماجرای تقریظ رهبری بر «نامیرا»

به گزارش جهان به نقل از نسیم، صادق کرمیار نویسنده رمان تحسین شده “نامیرا” در مطلبی که در صفحات اجتماعی خود منتشر کرده است به بیان خاطره‌ای از دیدار خود با رهبر انقلاب منتشر کرده است که در ذیل می‌آید:
 
«هیچ رهبری در تاریخ جهان نمی‌شناسم که به اندازه ایشان بر ادبیات و هنر تسلط تخصصی داشته باشد و این دو را به مثابه راهبردی‌ترین حرکت فرهنگ ساز در جامعه تبیین کرده باشد.
 
حلاوت دیدار با رهبر معظم انقلاب برایم فراموش شدنی نیست. در لحظه مواجهه با ایشان از تیزهوشی و ذهن دقیقشان حیرت کردم که در میان این همه مشغله‌های غیر قابل تصور، مرا که هماره از رسانه‌ای شدن پرهیز داشتم، از روی عکسی که بر جلد کتاب نامیرا بود شناختند و هنوز به ایشان نزدیک نشده بودم که فرمودند: من کتاب شما را خوانده‌ام و به همه توصیه کردم آن را بخوانند.
 
نمی‌دانم چرا یکباره دچار شرمی شدم که دیگر نتوانستم آنچه را می‌خواستم بگویم، بگویم. فقط گفتم: اگر امکان دارد دستخط شما را تبرکا داشته باشم. گفتند: بله، من تقریظی بر کتاب شما نوشته‌ام از آقایان بگیرید. که البته با وجود پیگیری‌ها، هنوز آقایان دستخط را نداده‌اند.
 
البته هنوز یک سوال هم در ذهنم بی‌پاسخ مانده است که چرا صداوسیما با وجود فرمایش‌های رهبری درباره کتاب «نامیرا» و با وجود پیگیری های مستمر بنده، مجوز ساخت سریال آن را به بنده نداده اند. آنها هر مزخرفی را حاضرند بسازند، ولی در مقابل نامیرا مقاومت می‌کنند.
 

ناگفته‌هایی از ماجرای تقریظ رهبری بر «نامیرا»

بک لینک رنک 4