جشن تولد دخترهای والیبال ایران برای سرمربی + تصویر

جشن تولد دخترهای والیبال ایران برای سرمربی + تصویر

جشن تولد مایدا چیچیچ سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران در اردوی اسلوونی برگزار شد و بازیکنان تیم ملی برای او با خرید یک کیک و تهیه شمع سور برگزار کردند.

 

 

 

جشن تولد دخترهای والیبال ایران برای سرمربی + تصویر

جشن تولد مایدا چیچیچ سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران در اردوی اسلوونی برگزار شد و بازیکنان تیم ملی برای او با خرید یک کیک و تهیه شمع سور برگزار کردند.

 

(image)