بازی فوتبال با ۱۱۱ ساعت بازی و ۱۳۰۰ گل

بازی فوتبال با ۱۱۱ ساعت بازی و ۱۳۰۰ گل

به گزارش جهان به نقل از فارس، تیم‌های اف.ث برگ شهر هامبورگ و فا.اف.ال وال‌هابن که جزو تیم‌های آماتور ژرمن‌ها هستند، رکورد بیشترین زمان مسابقه فوتبال و تعداد گل زده را در کتاب گینس ثبت کردند.

مطابق اعلام رسانه‌ها این دو تیم بیش از 4 روز و 111 ساعت بازی بدون وقفه برابر هم در میدان بازی کرده و حدود 1300 گل زده رد و بدل کردند.

به این ترتیب رکورد طولانی ترین مسابقه فوتبال را که در اختیار تیم‌های اسکاتلندی بنیاد کریگ گوان بالغ بر 6 ساعت بود، را شکستند.

رکورد به جای مانده از دو تیم آلمانی بالغ بر انجام 74 بازی عادی فوتبال بوده است.

در این مصاف البته تیم اف.ث برگ 722 گل زده و 568 گل نیز دریافت کرده است.

تمام درآمد حاصل از این مسابقه عجیب و غریب فوتبال به امور مربوط به مهاجرین سوریه اختصاص یافته است.

بازی فوتبال با ۱۱۱ ساعت بازی و ۱۳۰۰ گل

به گزارش جهان به نقل از فارس، تیم‌های اف.ث برگ شهر هامبورگ و فا.اف.ال وال‌هابن که جزو تیم‌های آماتور ژرمن‌ها هستند، رکورد بیشترین زمان مسابقه فوتبال و تعداد گل زده را در کتاب گینس ثبت کردند.

مطابق اعلام رسانه‌ها این دو تیم بیش از 4 روز و 111 ساعت بازی بدون وقفه برابر هم در میدان بازی کرده و حدود 1300 گل زده رد و بدل کردند.

به این ترتیب رکورد طولانی ترین مسابقه فوتبال را که در اختیار تیم‌های اسکاتلندی بنیاد کریگ گوان بالغ بر 6 ساعت بود، را شکستند.

رکورد به جای مانده از دو تیم آلمانی بالغ بر انجام 74 بازی عادی فوتبال بوده است.

در این مصاف البته تیم اف.ث برگ 722 گل زده و 568 گل نیز دریافت کرده است.

تمام درآمد حاصل از این مسابقه عجیب و غریب فوتبال به امور مربوط به مهاجرین سوریه اختصاص یافته است.

بازی فوتبال با ۱۱۱ ساعت بازی و ۱۳۰۰ گل

car