تبصره‌های باقی‌مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و تصویب شد

تبصره‌های باقی‌مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و تصویب شد

خبرگزاری فارس: تبصره‌های باقی‌مانده از لایحه بودجه سال 1396 کل کشور بررسی و تصویب شد

افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه فوق العاده هیات دولت روز سه شنبه به منظور ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه تبصره های باقی مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و به تصویب نهایی هیات وزیران رسید تا در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

تبصره‌های باقی‌مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و تصویب شد

(image)

افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه فوق العاده هیات دولت روز سه شنبه به منظور ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه تبصره های باقی مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و به تصویب نهایی هیات وزیران رسید تا در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود.