تشکیل فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان با ۱۴۰ نماینده در مجلس دهم

تشکیل فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان با ۱۴۰ نماینده در مجلس دهم

رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران از تشکیل فراکسیون این جبهه با ۱۴۰ منتخب نماینده در مجلس دهم خبر داد.

قدرتعلی حشمتیان با اشاره به تشکیل فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان در مجلس دهم اظهار کرد: تا ساعت ۱۴ امروز ( جمعه) علاوه بر هشتاد وشش منتخبی که با حمایت این جبهه و ۱۴ منتخب دیگر که از لیست صدای ملت به مجلس راه یافته‌اند، ۴۰ منتخب معتدل دیگر نیز از جریان های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی برای پیوستن به جریان سوم اظهار تمایل کرده‌اند.

وی افزود:هنوز درباره حمایت این فراکسیون از آقایان لاریجانی ، عارف یا مطهری برای ریاست مجلس هیچ تصمیمی گرفته نشده است و تصمیم قطعی در جلسه هفته آتی شورای عالی جبهه مستقلین و اعتدالگرایان که با حضور جمعی از منتخبان مردم برگزار خواهد شد ، گرفته می‌شود.

حشمتیان با بیان اینکه نامه ای را به رئیس جمهوری درباره استفاده از ظرفیت های جبهه مستقلین و اعتدالگرایان نوشته است اظهار کرد: ما طی نامه ای به آقای روحانی به صورت مکتوب از ایشان گله مند شدیم که چرا علیرغم اینکه خودشان بارها گفته اند که به هیچ جریانی وابستگی ندارند و در انتخابات ۹۲ هم به عنوان کاندیدای مستقل و معتدل انتخاب شدند، چه دلیلی دارد که هم با اصولگرایان و هم با اصلاح‌طلبان در روز شنبه (۱۸ اردیبهشت ) جلسه مشترک برگزار می‌کنند اما مستقلین و اعتدالگرایان را مورد توجه قرار نمی دهند؟

رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ادامه داد: ما از ایشان مصرانه درخواست می‌کنیم که به جریان سوم که همان مستقلین و اعتدالگرایان هستند نیز همانند دو جریان دیگر اصلاح‌طلبی و اصولگرایی توجه کنند تا مردم با استفاده از ظرفیت های هر سه جریان در زمینه عمران و آبادانی کشور و تلاش برای پیشرفت ایران به جایگاه بالایی برسند.
منبع: ایسنا

تشکیل فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان با ۱۴۰ نماینده در مجلس دهم

رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران از تشکیل فراکسیون این جبهه با ۱۴۰ منتخب نماینده در مجلس دهم خبر داد.

قدرتعلی حشمتیان با اشاره به تشکیل فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان در مجلس دهم اظهار کرد: تا ساعت ۱۴ امروز ( جمعه) علاوه بر هشتاد وشش منتخبی که با حمایت این جبهه و ۱۴ منتخب دیگر که از لیست صدای ملت به مجلس راه یافته‌اند، ۴۰ منتخب معتدل دیگر نیز از جریان های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی برای پیوستن به جریان سوم اظهار تمایل کرده‌اند.

وی افزود:هنوز درباره حمایت این فراکسیون از آقایان لاریجانی ، عارف یا مطهری برای ریاست مجلس هیچ تصمیمی گرفته نشده است و تصمیم قطعی در جلسه هفته آتی شورای عالی جبهه مستقلین و اعتدالگرایان که با حضور جمعی از منتخبان مردم برگزار خواهد شد ، گرفته می‌شود.

حشمتیان با بیان اینکه نامه ای را به رئیس جمهوری درباره استفاده از ظرفیت های جبهه مستقلین و اعتدالگرایان نوشته است اظهار کرد: ما طی نامه ای به آقای روحانی به صورت مکتوب از ایشان گله مند شدیم که چرا علیرغم اینکه خودشان بارها گفته اند که به هیچ جریانی وابستگی ندارند و در انتخابات ۹۲ هم به عنوان کاندیدای مستقل و معتدل انتخاب شدند، چه دلیلی دارد که هم با اصولگرایان و هم با اصلاح‌طلبان در روز شنبه (۱۸ اردیبهشت ) جلسه مشترک برگزار می‌کنند اما مستقلین و اعتدالگرایان را مورد توجه قرار نمی دهند؟

رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ادامه داد: ما از ایشان مصرانه درخواست می‌کنیم که به جریان سوم که همان مستقلین و اعتدالگرایان هستند نیز همانند دو جریان دیگر اصلاح‌طلبی و اصولگرایی توجه کنند تا مردم با استفاده از ظرفیت های هر سه جریان در زمینه عمران و آبادانی کشور و تلاش برای پیشرفت ایران به جایگاه بالایی برسند.
منبع: ایسنا