یک پرسپولیسی مقابل ۲هزار استقلالی + تصاویر

یک پرسپولیسی مقابل ۲هزار استقلالی + تصاویر

نخستین تمرین تیم علیرضا منصوریان پیش از لیگ شانزدهم روز گذشته در کمپ مرحوم حجازی برگزار شد که ۱۲ بازیکن در آن حضور یافتند و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند اما نفرات جدید با لباس شخصی در کنار زمین بودند.
حضور کاپیتان اسبق استقلال روی نیمکت این تیم که محبوبیت زیادی در بین تماشاگران دارد و همچنین خریدهای جدید در تمرین روز گذشته، استقبال ۲ هزار نفری هواداران آبی‌ها را به همراه داشت و آنها حضور کم‌نظیری طی چند فصل اخیر در یک جلسه تمرینی داشتند.
اما در بین این همه استقلالی، یک تماشاگر نوجوان پرسپولیسی از پشت بام ساختمان جنب کمپ مرحوم حجازی پرچم قرمز را تکان می‌داد و باعث عصبانیت هواداران متعصب استقلال شد که حتی یکی از تماشاگران این تیم نیز به سمت او رفت و فحاشی کرد.

 

یک پرسپولیسی مقابل ۲هزار استقلالی + تصاویر

نخستین تمرین تیم علیرضا منصوریان پیش از لیگ شانزدهم روز گذشته در کمپ مرحوم حجازی برگزار شد که ۱۲ بازیکن در آن حضور یافتند و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند اما نفرات جدید با لباس شخصی در کنار زمین بودند.
حضور کاپیتان اسبق استقلال روی نیمکت این تیم که محبوبیت زیادی در بین تماشاگران دارد و همچنین خریدهای جدید در تمرین روز گذشته، استقبال ۲ هزار نفری هواداران آبی‌ها را به همراه داشت و آنها حضور کم‌نظیری طی چند فصل اخیر در یک جلسه تمرینی داشتند.
اما در بین این همه استقلالی، یک تماشاگر نوجوان پرسپولیسی از پشت بام ساختمان جنب کمپ مرحوم حجازی پرچم قرمز را تکان می‌داد و باعث عصبانیت هواداران متعصب استقلال شد که حتی یکی از تماشاگران این تیم نیز به سمت او رفت و فحاشی کرد.

 

(image)