عربستان تا ۲۰۱۷ ورشکسته خواهد شد

عربستان تا ۲۰۱۷ ورشکسته خواهد شد

 به گزارش جهان، مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم خبرداد: محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان گفت: عربستان در اوایل سال ۲۰۱۷ در صورتی که سیاست های خود را تغییر ندهد ورشکست خواهد شد.
 
وی افزود: طرح اقتصادی که قرار است در ۲۵ آوریل جاری ارائه شود بر تبدیل عربستان از کشور متکی به درآمدهای نفتی به کشوری که اقتصادش را بر پایه سرمایه گذاری های غیر نفتی قرار خواهد داد تکیه دارد.کارگروه اقتصادی اعلام کرده اند که عربستان در شرایط تنگنا به ورشکستگی کامل اگر سیاست های اقتصادی خود را تغییر ندهد می رسد.
 
بن سلمان از اقداماتی که در این زمینه انجام داده است از جمله مالیات بر ارزش افزوده و دیگر اقدامات خبر داد و اعلام کرد: اقدامات زیادی برای مقابله انجام داده ایم از جمله بودجه را تا ۲۵ درصد کاهش داده ایم و مالیات بر ارزش افزوده را بالا برده ایم و همین نقش مهمی در کاهش میزان به هدر رفتن ذخایر پولی عربستان که نیمه اول ۲۰۱۵ به سی میلیارد دلار در ماه رسید نقش داشته است.
 
وی درباره حقوق زنان نیز گفت: زنان در اسلام حقوقی دارند که هنوز به آن نرسیده اند.

عربستان تا ۲۰۱۷ ورشکسته خواهد شد

 به گزارش جهان، مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم خبرداد: محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان گفت: عربستان در اوایل سال ۲۰۱۷ در صورتی که سیاست های خود را تغییر ندهد ورشکست خواهد شد.
 
وی افزود: طرح اقتصادی که قرار است در ۲۵ آوریل جاری ارائه شود بر تبدیل عربستان از کشور متکی به درآمدهای نفتی به کشوری که اقتصادش را بر پایه سرمایه گذاری های غیر نفتی قرار خواهد داد تکیه دارد.کارگروه اقتصادی اعلام کرده اند که عربستان در شرایط تنگنا به ورشکستگی کامل اگر سیاست های اقتصادی خود را تغییر ندهد می رسد.
 
بن سلمان از اقداماتی که در این زمینه انجام داده است از جمله مالیات بر ارزش افزوده و دیگر اقدامات خبر داد و اعلام کرد: اقدامات زیادی برای مقابله انجام داده ایم از جمله بودجه را تا ۲۵ درصد کاهش داده ایم و مالیات بر ارزش افزوده را بالا برده ایم و همین نقش مهمی در کاهش میزان به هدر رفتن ذخایر پولی عربستان که نیمه اول ۲۰۱۵ به سی میلیارد دلار در ماه رسید نقش داشته است.
 
وی درباره حقوق زنان نیز گفت: زنان در اسلام حقوقی دارند که هنوز به آن نرسیده اند.

عربستان تا ۲۰۱۷ ورشکسته خواهد شد

اپدیت نود32

میهن دانلود