افزایش ۳.۵ درصدی تورم تولیدکننده

افزایش ۳.۵ درصدی تورم تولیدکننده

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
 
شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1394 به عدد 215.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است.
 
شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1393 به‌ میزان 4.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 
شاخص مذکور در اسفند ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش ۳.۵ درصدی تورم تولیدکننده

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
 
شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1394 به عدد 215.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است.
 
شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1393 به‌ میزان 4.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 
شاخص مذکور در اسفند ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش ۳.۵ درصدی تورم تولیدکننده

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید