10 نکته مهم برای ورزش کردن

10 نکته مهم برای ورزش کردن

ورزش کردن
ورزش کردن
 مربيان ورزشي و متخصصان، براي يك ورزش مطلوب، رعايت ده نكته مهم را ضروري مي‌دانند و آن را به شرح زير توصيه مي‌كنند:
۱. هنگام ورزش، بايد مجاري تنفسي مانند، بيني، حلق و حنجره و برونشها كه هوا را به داخل ريه‌ها هدايت مي‌كنند كاملاً باز باشند. بنابراين بايد دقت كرد كه شخص دچار گرفتگي بيني و يا لوزه‌هاي بزرگ و متورم و برونشيت نباشد.
۲. كبد، جهازهاضمه، قلب و ريه‌ها بايد سالم باشند و اعمال خود را تقريباً به‌طور صحيح انجام دهند.
۳. ورزش بايد تا حد امكان در هواي آزاد انجام شود.
۴. هنگام ورزش نبايد لباس زياد به تن كرد و كفش‌ها نيز بايد فاقد پاشنه باشند.
۵. سطح بدن بايد تميز باشد تا با تنفس طبيعي پوست، رفع سموم بدن امكان‌پذير شود.
۶. ورزش نبايد كمتر از دو ساعت پس از صرف غذا و يا ناشتا انجام شود.
۷. كودكان قبل از ورزش بايد حتماً به اندازه كافي غذا مصرف كرده باشند.
۸. ورزش در فصل زمستان بايد به‌طور شديد و در تابستان به‌طور ملايم صورت بگيرد.
۹. ورزش بايد اصلاً با ملايمت شروع شود و تدريجاً تشديد گردد.
۱۰. پس از عرق كردن بدن، نبايد در جريان هوا قرار گرفت و يا آب سرد نوشيد. موضوع ديگر آنكه نبايد يك مرتبه و ناگهاني ورزش را متوقف نمائيد.