ارائه خدمات با کیفیت، اعتبار سایپا را افزایش می‌دهد

ارائه خدمات با کیفیت، اعتبار سایپا را افزایش می‌دهد

به گزارش سایپا نیوز، مهندس علیشاهی که در جمع مدیران نمایندگی‌های سایپا در شیراز حضور یافته بود با بیان این مطلب اظهار کرد: بدون تردید منافع سایپا، سایپایدک و شبکه نمایندگی‌ها همه به هم پیوند خورده است و همه با هم باید با اراده‌ای استوار، کیفیت خدماتی که به مشتریان ارائه می‌شود را افزایش دهیم تا به سهم خود به وظایفمان در تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نماییم.

وی تعامل، هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات را یکی از اهداف برگزاری نشست‌های دوره‌ای با مدیران نمایندگی‌ها دانست و گفت: تصمیماتی که از این جلسات ناشی می‌شود به ما در مسیر موفقیت کمک می‌کند. لذا انتظار این است که مدیران نمایندگی‌ها ضمن طرح مشکلات موجود، پیشنهادهای تصمیم‌ساز ارائه کنند.

مدیرعامل سایپایدک با اشاره به اهمیت شبکه نمایندگی‌ها برای گروه خودروسازی سایپا، ادامه داد: رفتار کریمانه نمایندگی‌ها در برابر مشتری قابل تقدیر است و این مساله در ایام اربعین و ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات نمود ویژه‌ای داشته است.

علیشاهی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نیازهای مشتری را بهتر بشناسیم، باید ارتباط با شبکه نمایندگی‌ها را بیشتر کنیم. در واقع در سایه این ارتباط گسترده و نزدیک است که می‌توان نیازهای مشتری را شناخت و بر اساس آن اقدام کرد.

وی گفت: وظیفه ما به عنوان متولی ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای سایپا، این است که با ارائه خدمات خوب، اعتبار برند سایپا را افزایش دهیم. در این مسیر، نمایندگی‌ها که رفیق و شریک تجاری سایپا محسوب می‌شوند نقش مهمی را بر عهده دارند.

پیش از سخنان مدیرعامل سایپایدک، مدیران نمایندگی‌های سایپا در شیراز در سخنان کوتاهی به طرح مشکلات پرداختند.

همچنین مدیرعامل سایپایدک در سفر یک روزه خود به شیراز ضمن بازدید از چند نمایندگی، با برخی از  مشتریان که برای دریافت خدمات به نمایندگی‌ها مراجعه کرده‌ بودند، گفت‌وگو و در خصوص رفع برخی مشکلات موجود دستوراتی را صادر کرد.

ارائه خدمات با کیفیت، اعتبار سایپا را افزایش می‌دهد

به گزارش سایپا نیوز، مهندس علیشاهی که در جمع مدیران نمایندگی‌های سایپا در شیراز حضور یافته بود با بیان این مطلب اظهار کرد: بدون تردید منافع سایپا، سایپایدک و شبکه نمایندگی‌ها همه به هم پیوند خورده است و همه با هم باید با اراده‌ای استوار، کیفیت خدماتی که به مشتریان ارائه می‌شود را افزایش دهیم تا به سهم خود به وظایفمان در تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نماییم.

وی تعامل، هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات را یکی از اهداف برگزاری نشست‌های دوره‌ای با مدیران نمایندگی‌ها دانست و گفت: تصمیماتی که از این جلسات ناشی می‌شود به ما در مسیر موفقیت کمک می‌کند. لذا انتظار این است که مدیران نمایندگی‌ها ضمن طرح مشکلات موجود، پیشنهادهای تصمیم‌ساز ارائه کنند.

مدیرعامل سایپایدک با اشاره به اهمیت شبکه نمایندگی‌ها برای گروه خودروسازی سایپا، ادامه داد: رفتار کریمانه نمایندگی‌ها در برابر مشتری قابل تقدیر است و این مساله در ایام اربعین و ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات نمود ویژه‌ای داشته است.

علیشاهی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نیازهای مشتری را بهتر بشناسیم، باید ارتباط با شبکه نمایندگی‌ها را بیشتر کنیم. در واقع در سایه این ارتباط گسترده و نزدیک است که می‌توان نیازهای مشتری را شناخت و بر اساس آن اقدام کرد.

وی گفت: وظیفه ما به عنوان متولی ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای سایپا، این است که با ارائه خدمات خوب، اعتبار برند سایپا را افزایش دهیم. در این مسیر، نمایندگی‌ها که رفیق و شریک تجاری سایپا محسوب می‌شوند نقش مهمی را بر عهده دارند.

پیش از سخنان مدیرعامل سایپایدک، مدیران نمایندگی‌های سایپا در شیراز در سخنان کوتاهی به طرح مشکلات پرداختند.

همچنین مدیرعامل سایپایدک در سفر یک روزه خود به شیراز ضمن بازدید از چند نمایندگی، با برخی از  مشتریان که برای دریافت خدمات به نمایندگی‌ها مراجعه کرده‌ بودند، گفت‌وگو و در خصوص رفع برخی مشکلات موجود دستوراتی را صادر کرد.