توضیحات کمالوندی پیرامون دفاتر نظارت پادمانی آژانس در ایران

“بهروزکمالوندی”  پیرامون بازگشایی دفاتر نظارت پادمانی آژانس در ایران گفت: بحث بازگشایی دفتر نیست.بحث تبیین مکانهایی برای استقرار بازرسان است که جایی برای اسکان داشته باشند اما چون می خواستند به دلیل رفت و آمد های زیاد جای ثابتی داشته باشند در اصفهان و تهران و کاشان مقرهایی را مشخص کردند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان خاطرنشان کرد: بحث قراردادهای بلند مدت برای استقرار مطرح بود که ما نیز در این رابطه به آنها کمک کردیم.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

سپهر نیوز

فانتزی