جان‌بولتون یکی از معاونان وزیر خارجه ترامپ می‌شود

جان‌بولتون یکی از معاونان وزیر خارجه ترامپ می‌شود

به گزارش افق، منابعی در تیم انتقال قدرت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا می‌گویند احتمال دارد «جان بولتون»، سفیر اسبق این کشور در سازمان ملل متحد به عنوان یکی از معاونان وزیر خارجه جدید آمریکا منصوب شود.

منبع:

جان‌بولتون یکی از معاونان وزیر خارجه ترامپ می‌شود

(image) به گزارش افق، منابعی در تیم انتقال قدرت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا می‌گویند احتمال دارد «جان بولتون»، سفیر اسبق این کشور در سازمان ملل متحد به عنوان یکی از معاونان وزیر خارجه جدید آمریکا منصوب شود.

منبع: