ذوب آهن 1-1 صنعت نفت؛ حسینی بیگانه با برد

ذوب آهن 1-1 صنعت نفت؛ حسینی بیگانه با برد

به گزارش جهان نیوز به نقل از طرفداری؛

در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ خلیج فارس دو تیم ذوب آهن و صنعت نفت آبادان در اصفهان و در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید.
 
گزارش بازی
در دقیقه 2 توپ ارسالی پهلوان از جناح چپ زمین را بعد از دفع ناقص مدافعان صنعت نفت، رجب‌زاده با ضربه قیچی برگردان تماشایی زد که سالاری با واکنش خوب آن را دفع کرد. در ادامه و در دقیقه 12 بازی پاس در عمق حسینی را بنگستون از زاویه بسته را عبدالله‌زاده در حال حرکت به سمت دروازه صنعت نفت به کرنر فرستاد. حملات متوالی میزبان کرنرهای متئالی را برای این تیم در پی داشت. در دقیقه 25  سانتر پای چپ پهلوان را حسینی با ضربه سر زد که سالاری بدون دردسر آن را جمع کرد. در دقیقه 42 ذوب آهن صاحب موقعیت ایده آلی شد. بنگستون پس از پاس فرار به رجب‌زاده، آن را دریافت کرد ولی ضربه این مهاجم را مدافعان صنعت نفت برگشت دادند.
با شروع نیمه دوم ذوب آهن خیلی زود به گل رسید. در دقیقه 52 بازی پاس فرار عالی رجب‌زاده از میانه زمین به پشت مدافعان صنعت نفت به پهلوان که فرار خوبی داشت، رسید تا او با عبور از سد بغلانی و یک ضربه چیپ با پای چپ گل اول بازی را برای ذوب‌آهن ثبت کند. در ادامه و در دقیقه 64 فرار پهلوان از سمت چپ زمین و ارسال او را حسینی با ضربه سر به سمت دروازه صنعت نفت زد که توپ با اختلاف کمی راهی اوت شد. یک دقیقه بعد  حسینی بهترین فرصت را داشت تا خود گل بزند یا پاس گل بدهد اما تعلل او و پاس اشتباه‌اش به مدافع صنعت نفت خورد و به سالاری رسید. در ادامه ودر حالی که ذوب آهن تیم برتر میدان بود این امی زلیکانی بود که در دقیقه 65 بازی گل تساوی را برای صنعت نفت به ثمر رساند. در دقیقه 83  شوت پای چپ عطایا از پشت محوطه جریمه به شکل خطرناکی از کنار دروازه صنعت نفت به بیرون رفت. در دقیقه 86 باز هم این ذوب آهن بود که صاحب موقعیتی خوب شد. سانتر احسان پهلوان از سمت چپ با ضربه سر تبریزی همراه شد که این توپ با اختلاف اندکی به بیرون رفت. تا پایان نیز اتفاق خاص دیگری رخ نداد تا این بازی با تساوی 1-1 به پایان برسد.

ذوب آهن 1-1 صنعت نفت؛ حسینی بیگانه با برد

به گزارش جهان نیوز به نقل از طرفداری؛

در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ خلیج فارس دو تیم ذوب آهن و صنعت نفت آبادان در اصفهان و در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید.
 
گزارش بازی
در دقیقه 2 توپ ارسالی پهلوان از جناح چپ زمین را بعد از دفع ناقص مدافعان صنعت نفت، رجب‌زاده با ضربه قیچی برگردان تماشایی زد که سالاری با واکنش خوب آن را دفع کرد. در ادامه و در دقیقه 12 بازی پاس در عمق حسینی را بنگستون از زاویه بسته را عبدالله‌زاده در حال حرکت به سمت دروازه صنعت نفت به کرنر فرستاد. حملات متوالی میزبان کرنرهای متئالی را برای این تیم در پی داشت. در دقیقه 25  سانتر پای چپ پهلوان را حسینی با ضربه سر زد که سالاری بدون دردسر آن را جمع کرد. در دقیقه 42 ذوب آهن صاحب موقعیت ایده آلی شد. بنگستون پس از پاس فرار به رجب‌زاده، آن را دریافت کرد ولی ضربه این مهاجم را مدافعان صنعت نفت برگشت دادند.
با شروع نیمه دوم ذوب آهن خیلی زود به گل رسید. در دقیقه 52 بازی پاس فرار عالی رجب‌زاده از میانه زمین به پشت مدافعان صنعت نفت به پهلوان که فرار خوبی داشت، رسید تا او با عبور از سد بغلانی و یک ضربه چیپ با پای چپ گل اول بازی را برای ذوب‌آهن ثبت کند. در ادامه و در دقیقه 64 فرار پهلوان از سمت چپ زمین و ارسال او را حسینی با ضربه سر به سمت دروازه صنعت نفت زد که توپ با اختلاف کمی راهی اوت شد. یک دقیقه بعد  حسینی بهترین فرصت را داشت تا خود گل بزند یا پاس گل بدهد اما تعلل او و پاس اشتباه‌اش به مدافع صنعت نفت خورد و به سالاری رسید. در ادامه ودر حالی که ذوب آهن تیم برتر میدان بود این امی زلیکانی بود که در دقیقه 65 بازی گل تساوی را برای صنعت نفت به ثمر رساند. در دقیقه 83  شوت پای چپ عطایا از پشت محوطه جریمه به شکل خطرناکی از کنار دروازه صنعت نفت به بیرون رفت. در دقیقه 86 باز هم این ذوب آهن بود که صاحب موقعیتی خوب شد. سانتر احسان پهلوان از سمت چپ با ضربه سر تبریزی همراه شد که این توپ با اختلاف اندکی به بیرون رفت. تا پایان نیز اتفاق خاص دیگری رخ نداد تا این بازی با تساوی 1-1 به پایان برسد.

ذوب آهن 1-1 صنعت نفت؛ حسینی بیگانه با برد