مالیات برواردات افزایش می‌یابد

به گزارش جهان، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر، در مصوبات جلسه امروز امروز کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در جلسه امروز درآمدهای نفتی با حضور وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات و انتقادات نمایندگان به بحث گذاشته شد.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: پیشنهادات دولت در خصوص درآمدهای نفتی عینا در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بر این اساس در صورت تایید نهایی مجلس، دولت روزانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار در سال ۹۵ خواهد فروخت.

وی ادامه داد: نرخ تبدیل ارز در سال آینده ۲ هزار و ۹۹۷ تومان تعیین شد.

پورابراهیمی گفت: درآمدهای نفتی در صورت تصویب نهایی مجلس در سال آینده ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به بررسی بخش هایی از درآمدهای مالیاتی در جلسه امروز کمیسیون گفت: با موافقت نمایندگان مقرر شد مالیات بر واردات کشور ۱۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد که این درآمد در صورت تصویب نهایی مجلس به سرجمع درآمدهای دولت اضافه خواهد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: علاوه بر این ۱۷۰ میلیارد تومان به مالیات شرکت های دولتی اضافه شد که موجب خواهد شد ۳۳۰ میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی افزایش یابد و بر این اساس مجموع مالیات ها و سود سهام شرکت های دولتی در سال آینده ۱۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.

فیلم سریال آهنگ

قدیر نیوز